nuacht

An tSraith Shóisearach: Stair, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge – Fógra Tábhachtach

An tSraith Shóisearach

STAIR (Time Bound – Folens)

TÍREOLAÍOCHT (Real World Geography – Folens)

EACNAMAÍOCHT BHAILE (#Eat, PLan, Live – EdCo)

FÓGRA TÁBHACHTACH – LEAGAN GAEILGE

Tá aistriúchán á dhéanamh ar na téacsleabhair thuasluaite faoi láthair.

Beidh cóipeanna d’aon trian de na leabhair á gcur ar fáil saor in aisce do gach dalta staire a bheidh sa chéad bhliain sa scoilbhliain nua.

Foilseofar na leabhair ina n-iomlána níos deireanaí sa bhliain ach beidh dóthain ábhar ag na daltaí don chéad bhliain.

GAEILGE

Beidh téacsleabhar Gaeilge á chur ar fáil don chéad agus dara bliain don tsonraíocht nua i scoileanna T1. Cuirfear cóipeanna saor in aisce chuig na scoileanna.

Déanfaidh COGG teagmháil le scoileanna le líon na ndaltaí sa chéad bhliain i Meán Fómhair 2018 a fháil.

Triailscrúduithe 2018

Beidh triailscrúduithe 2018 ar fáil ar shuíomh COGG ag tús mhí Eanáir.
Cuirfear litir chuig rúnaithe scrúduithe sna scoileanna ar fad le pasfhocal le teacht orthu.

Liostaí Áiseanna

Tá liostaí iomlán áiseanna don Bhunscoil agus Iar-Bhunscoil 2017 ar fáil le híoslódáil ar an suíomh anois chomh maith le leabhrán 2017, Oscail agus Léigh!

Is féidir teacht orthu faoin ceann teideal ‘Áiseanna’

Cúrsa nua múinte Gaeilge: Learn Irish Gaelic, Foghlaim Gaeilge le Ciarán Ó Coigligh

Cúrsa nua múinte Gaeilge: Learn Irish Gaelic, Foghlaim Gaeilge  le Ciarán Ó Coigligh

· Clár dátheangach (Gaeilge agus Béarla) do dhaoine gan Ghaeilge nó do dhaoine a bhfuil go leor Gaeilge acu, atá ag iarraidh tuilleadh cruinnis a bhaint amach.

· Ceacht is fiche mar chuid den chúrsa.

· An t-údar ar fáil leis an gcúrsa a theagasc i rith nó i ndiaidh am scoile nó ag an deireadh seachtaine.

· Seisiúin idir uair a chloig augs sé huair a chloig ar fáil.

Le tuilleadh eolais a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an údar ag: [email protected]

1 2 3 4 16