Cuairt Scoile

Líon isteach an fhoirm seo dá mba mhaith leat cuairt scoile a fháil ó Oifigeach Oideachais COGG. Beidh na hOifigigh in ann seisiún a eagrú leat chun níos mó a mhíniú d’fhoireann na scoile faoi ‘Mol Mata’ agus faoin ‘Tairseach’.

Foirm ar fáil anseo.