nuacht

Dianchúrsa 2022

Beidh Dianchúrsa na bliana seo ar siúl ar-líne ón 15-19 Lúnasa. Is cúrsa do mhúinteoirí iar-bhunscoileanna  Gaeltachta agus lán-Ghaeilge í seo. Is féidir tuilleadh eolais a fháil thíos:

Dianchúrsa 2022 – eolas

An Cailín Ciúin

Tá an-áthas ar Break Out Pictures agus ar Curzon a fhógairt go mbeidh an scannán AN CAILÍN CIÚIN, a fuair moladh ó na léirmheastóirí, á eisiúint i gcomhar acu i bpictiúrlanna ar fud na hÉireann agus ar Curzon Home Cinema sa Ríocht Aontaithe ar an 12 Bealtaine. Taispeánadh an scannán lánfhada Gaeilge den chéad uair le déanaí ag féile mór le rá Berlinale, áit ar bhain sé amach an duais Grand Prix an Choiste Idirnáisiúnta Generation Kplus don Scannán is Fearr.

Níos mó eolais ar fáil anseo.

 

  • Is féidir ticéid le haghaidh an oíche oscailte i mBÁC a fháil anseo.
  • Is féidir ticéid le haghaidh pictiúrlann i gCorcaigh a fháil anseo.
  • Is féidir ticéid le haghaidh an oíche oscailte i nGaillimh a fháil anseo.

Nuachtlitreacha COGG

Tá Nuachtlitir Bhunscoile agus Nuachtlitir Iarbhunscoile nua ó COGG ar fáil anois.

Nuachtlitir bhunscoile ar fail anseo.

Nuachtlitir Iar-bhunscoile ar fáil anseo.

Tacaíochtaí oideachais do pháistí a thagann as an Úcráin

Fáilte ar ais tar éis laethanta saoire na Cásca.  Tuigtear d’fhoireann COGG go bhfuil páistí ón Úcráin i roinnt scoileanna Gaeltachta agus i ngaelscoileanna áirithe chomh maith. D’eisigh an Roinn Oideachais treoir le haghaidh scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna/ gaelcholáistí inné maidir le cur isteach ar uaireanta tacaíochta teanga do na daltaí/ scoláirí seo.

Is mian linn tacú leis na scoileanna ina bhfuil páistí/scoláirí faoi láthair agus leis na scoileanna a bheidh ag cur fáilte roimh dhaltaí/scoláirí ón Úcráin agus tá roinnt acmhainní forbartha againn a bheidh úsáideach do scoileanna.

Tá Padlet anseo á roinnt againn libh ina bhfuil:

Tacaíochtaí oideachais do pháistí a thagann as an Úcráin.  San áireamh sa Padlet tá mataí teanga Úcráinise/Gaeilge agus Ruisis/ Gaeilge a forbraíodh i gcomhair leis an Post Primary Languages Initiative (PPLI). Chomh maith leis sin, beidh póstaeir éagsúla a forbraíodh i gcomhar le Glór na nGael ar fáil mar PDF ar an bPadlet go luath agus beifear in ann iad a íoslódáil agus a chló.  Tá sé i gceist an Padlet seo a fhorbairt de réir a chéile ag cur mianta agus riachtanais na scoileanna san áireamh.

Beidh cruachóipeanna de na póstaeir seo ar fáil chomh maith ach teagmháil a dhéanamh le hoifig COGG.

Má tá aon mholtaí/ éilimh ar leith maidir le háiseanna a bheadh úsáideach do scoileanna déan teagmháil linn agus déanfar gach iarracht freastal ar na riachtanais sin.

Beimid ag súil le scéal/ moltaí uaibh agus beimid ag súil le bualadh libh ag an Tionól Forbartha an tseachtain seo chugainn i gCorcaigh.

Cluichí nua ar líne – Féasta Focal

Díríonn Féasta Focal ar an chéad 200 focal ardmhinicíochta sa Ghaeilge i léitheoireacht páistí ag leibhéal na bunscolaíochta. Tá idir ghníomhaíochtaí clóite agus chluichí ar líne ann le cuidiú le haithint focal ar bhealach spraíúil.

Ar fáil anseo.

Mataí Teanga do Scoláirí Úcránacha

Mataí teanga ar fáil anois do scoláirí Úcránacha

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

agus

Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (PPLI)

Is cúis áthais do COGG agus do PPLI a fhógairt go bhfuil mataí teanga ar fáil anois do scoláirí Úcránacha.

Cuideoidh an t-ábhar seo le teanga choitianta an tseomra ranga a chothú. Tá na mataí seo ar fáil in Úcráinis mata teanga Gaeilge-Úcráinis agus i Rúisis mata teanga Gaeilge-Rúisis. Cabhróidh siad leis na scoláirí Úcránacha agus leis na pobail scoile dul i ngleic leis na hathruithe teangeolaíocha atá rompu.

Aithníonn COGG go bhfuil luach oideachasúil sa tsraith mataí teanga d’fhoghlaimeoirí teanga. D’fhorbair an PPLI iad i dteangacha éagsúla le tamall de bhlianta anuas.

· Is féidir teacht ar leaganacha digiteacha Gaeilge de na matai i dteangacha eile ag an nasc seo.

· Lena chois sin, is féidir teacht ar noda luachmara maidir leis na mataí a úsáid sa seomra ranga anseo.

Más mian leat cruachóipeanna de na mataí a ordú, déan an fhoirm ghairid seo a chomhlánú le do thoil. (Ar fáil anseo.)

Forbróidh COGG tuilleadh acmhainní de réir a chéile agus coinneofar scoileanna ar an airdeall fúthu in am trátha. Tá COGG fíorbhuíoch den PPLI as an gcomhoibriú leanúnach idir an dá eagraíocht maidir le hacmhainní teanga a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.

1 2 3 12