nuacht

Seachtain na Gaeilge le MS DreamSpace

Tá MS DreamSpace ag reáchtáil dhá sheisiún le haghaidh bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus dhá sheisiún le haghaidh iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge timpeall na tíre chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge 2021.

Ní gá duit clárú. Is féidir leat páirt a ghlacadh trí chliceáil ar na naisc thíos ar an dáta agus ar am cuí.

Tá fáilte romhat an nasc chuig an ócáid a roinnt le páistí agus daltaí atá sa bhaile más mian leat nó is féidir do scáileán a roinnt leo i do rang fíorúil féin.

11 Márta 2021 – Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

9:30 – 10:30 r.n.: Todhchaí na Teicneolaíochta agus Microsoft (Peann agus páipéar de dhíth).

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann agus páipéar de dhíth ar gach dalta

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

1:00 – 2:00 i.n.: Dearadh Cluichí le Make Code Arcade (Peann agus páipéar de dhíth. Uirlis roghnach). Cliceáil anseo le haghaidh Make Code Arcade.

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann agus páipéar de dhíth ar gach dalta. Roghnach: Gléas teicneolaíochta do gach páiste nó idir beirt.

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

12 Márta 2021 – Bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

9:30 – 10:30 r.n.: Gníomhaíochtaí Díphlugáilte (peann agus páipéar), Cuspóirí Domhanda agus Smaointeoireacht Dearaidh (Peann agus páipéar de dhíth).

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann luaidhe agus páipéar de dhíth ar gach dalta

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

1:00 – 2:00 i.n.: Ríomhchlárú leis an micro:bit (Peann agus páipéar de dhíth. Uirlis roghnach). Cliceáil anseo le haghaidh micro:bit.

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann luaidhe agus páipéar de dhíth ar gach dalta. Roghnach: Gléas teicneolaíochta do gach páiste nó idir beirt.

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

MRB ar iPad – Ceardlann Zoom


Ceardlann ar conas MRB a chruthú ar iPad (Póstaer le físeán)

An bhfuil tú ag obair i scoil ina bhfuil iPad i lámha na ndaltaí? Ar mhaith leat foghlaim conas póstaer agus físeán a chruthú ar iPad?

Tá ceardlanna á reachtáil ar líne, tríd Zoom

Céardlann chéimniúil a bhéas i gceist. Beidh muid ag tosú amach le leathannach bán.

Ní mór PAGES a bheith íoslódáilte ar do iPad roimh ré.

Cliceáil anseo chun clárú.

Scéalta den Scoth – Ag Cothú Fonn Léitheoireachta

Leabhar nua chun cabhrú le fonn léitheoireachta a chothú sa seomra ranga bunscoile scríofa ag Claire M. Dunne.
Cliceáil anseo chun an leabhar a fháil.

Beidh seimeanár gréasáin dátheangach á thabhairt  don LAI ar 23 Márta maidir leis an léitheoireacht agus Scéalta den Scoth.

Is féidir leat clárú anseo:

Cur síos:
Tá traidisiún láidir scéalaíochta agus seanchais in Éirinn agus ní haon ionadh mar sin go bhfuil go leor scéalta breátha Gaeilge ar fáil dár léitheoirí óga. Tugann na scéalta seo deis iontach do pháistí léamh lena múinteoirí, lena gcairde, lena dtuismitheoirí, nó go
neamhspleách fiú. Tá moltaí sa leabhar seo maidir le spéis a spreagadh sa léitheoireacht mar chaitheamh aimsire, treoir maidir le teacht ar leabhair chomhaimseartha spreagúla, agus moltaí chun gníomhaíochtaí a dhéanamh tar éis scéal breá a léamh.

I gCuid 1 den leabhrán seo, tá moltaí ginearálta maidir le Fonn Léitheoireachta a Chothú. Tá roinnt den ábhar seo ar fáil freisin sa
leabhar Sceitimíní: Gníomhaíochtaí Spraíúla Gaeilge agus Drámaíochta.

I gCuid 2, tugtar moltaí maidir le Nathanna Cabhracha don Léitheoireacht chun páistí a spreagadh agus iad i mbun
léitheoireachta.

I gCuid 3, tá smaointe maidir le Leabhair Oiriúnacha a roghnú. Tugtar roghanna éagsúla maidir le leabhair chomhaimseartha a
bhaineann le téamaí áirithe.

I gCuid 4, tá moltaí maidir le Leabhair Spreagúla do Pháistí Bunscoile i ranganna éagsúla. Tá éagsúlacht i roinnt de na gníomhaíochtaí le freastal ar mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta, agus i scoileanna lán-Bhéarla. Moltar aoisghrúpa le haghaidh gach leabhair ach ag brath ar an gcineál scoile atá ann, agus ar bhuanna an pháiste, d’fhéadfaí roinnt acu a léamh ag aois níos óige nó níos sine.

I gCuid 5, tá moltaí maidir le Pictiúrleabhair do na Ranganna Sóisearacha agus Sinsearacha. Is féidir pictiúrleabhair, leabhair le léaráidí, agus pictiúrleabhair gan fhocail a úsáid le páistí i ngach rang sa bhunscoil. Tá smaointe sa chuid seo chun pictiúrleabhair
gan fhocail a úsáid maidir le teanga ó bhéal a chothú sna ranganna sóisearacha, agus chun leas a bhaint as pictiúrleabhar leis na ranganna sinsearacha le cúrsaí maisithe a phlé, mar aon le bunstruchtúr scéil a iniúchadh.

I gCuid 6 dírítear ar an Léitheoir Drogallach agus an Leabhar ‘Ceart’. Féachtar ar bhealaí chun leabhair spreagúla a roghnú, ar na tacaíochtaí is féidir a chur leis an leabhar, agus freisin ar bhealaí le páistí a chuireann an-spéis sa léitheoireacht a spreagadh chun
tuilleadh a léamh.

I gCuid 7, tá moltaí maidir le leabhair (go háirithe seanleabhair timpeall na scoile!) a úsáid mar Théacsanna Meantóireachta. Ciallaíonn sé sin gur féidir úsaid a bhaint astu chun díriú ar ghné amháin den taithí léitheoireachta, cur síos éifeachtach ar charachtar, cuir i gcás, nó fuaimeanna agus atmaisféar a chruthú sa scéal.

An Triail: Taifead ar líne ó Fíbín

Léiríonn Fíbín ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda, an dráma clasaiceach Nua-Ghaeilge. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ i stíl Fíbín! Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agusscoláirí araon, trí phlota a bhreathnaíonn as dáta a thabhairt isteach i gcomhthéacs sochaí nua-aimseartha ag baint úsáid as puipéid, maisc, radhairc tharraingteacha agus léirithe daonna chunlucht féachana óg, ach go háirithe a mhealladh ar bhealach a thagann le saol na linne seo agusgur féidir teacht ar seó go héasca. Téann an léiriú seo i bhfad lasmuigh den nádúr dubh agus bán atá sa chaint agus cuidíonn an seó na constaicí san fhoghlaim a shárú le seó fuinniúil, mealltach agus greannmhar.

Taifead de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda ar fáil ar líne anois!

Taifeadadh ar ardchaighdeán i stiúideo teilifíse chun beocht na hamharclannaíochta bheo a thabhairt chuig an seomra ranga. Feicfidh sibh an dráma ar bhealach nach bhfaca sibh riamh cheana, agus é go léir ar fáil go sábháilte in bhur scoil féin.

Ar fáil i rith na bliana. Déan teagmháil le eolas@fibin.com chun níos mó eolais a fháil.

Caint Ar Líne: Caint agus Tae trí Ghaeilge: Íomhánna na nGael.

Bí linn le haghaidh caint speisialta chun Seachtain na Gaeilge 2021 a cheiliúradh.

Tabharfaidh Caomhán Mac Con Iomaire, Oifigeach Oideachais i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann ina chuid cainte cur síos ar na saothair ealaíne a léiríonn na Gaeil i mbailiúchán an Ghailearaí Náisiúnta. Feictear muintir na hÉireann i go leor cineálacha pictiúr sa bhailiúcháin Náisiúnta, ó radhairc den ghnáth saol go portráidí. Féachfaidh an chaint seo ar rogha beag ach éagsúil de shaothair ealaíne a thaispeánann na Gaeil agus déanfar iniúchadh ar ábhair ar nós úsáid an greann, radhairc fháthchiallacha agus tábhacht chultúrtha na bpictiúr.

Mar gheall ar na srianta agus na treoracha do chruinnithe faoi láthair, beidh an ócáid ar fáil ar líne trí ZOOM. Seolfar sonraí cruinnithe ZOOM chuig daoine a cheannaigh ticéad maidin na hócáide. Beidh modhnóir i láthair ar líne, agus cuirfear seomra feithimh ar bun. Déan cinnte le do thoil go bhfuil do mhicreafón múchta nuair a ligtear isteach sa seisiúin thú.

Gach eolas anseo.

Éire ag Léamh

Ócáid Ghaeilge ar líne chun tábhacht agus pléisiúr na léitheoireachta Gaeilge do dhaoine óga a phlé. Le Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn

Faoin Ócáid Seo

Ócáid Ghaeilge ar líne chun tábhacht agus pléisiúr na léitheoireachta Gaeilge do dhaoine óga a phlé. Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn a bheidh sa chathaoir.

Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg. Is é Leabhair Pháistí Éireann a dhéanann an tionscnamh a bhainistiú agus a sheachadadh ar son na Comhairle Ealaíon agus tá tacaíocht aige ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.

Cláraigh anseo.

Scéim Mhaoinithe & Sparánachtaí Taighde


Scéim mhaoinithe áiseanna teagaisc agus foghlama 2021

Fáilteofar roimh iarratais do mhaoiniú d’fhorbairt áiseanna teagaisc agus foghlama don oideachas trí Ghaeilge nó do theagasc na Gaeilge sna réimsí seo thíos:

• Acmhainní ar líne le tacú le teagasc agus foghlaim trí Ghaeilge nó le teagasc agus foghlaim na Gaeilge i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
• Ábhar físe le tacú le teagasc an Churaclaim Bhunscoile agus sonraíochtaí na Sraithe Sóisearaí agus na hArdteiste
• Áiseanna foghlama agus teagaisc don Oideachas Riachtanais Speisialta trí Ghaeilge i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
• Ábhar léitheoireachta ficsin agus neamhfhicsin nuachumtha do gach aoisghrúpa ach meánranganna agus ardranganna na bunscoile, ach go háirithe
• Áiseanna réamhléitheoireachta d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge
• Glacfar le hiarratais d’áiseanna nach bhfuil luaite thuas

Glacfar le hiarratais ag maoiniu@cogg.ie (i ndoiciméid WORD)

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé Luain an 22 Márta 2021.

IS FÉIDIR FOIRM IARRATAIS A ÍOSLÓDÁIL ANSEO.

 

Sparánachtaí taighde 2021

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta roimh iarratais ó thaighdeoirí aonair nó ó institiúidí le tabhairt faoi thaighde (mar thionscadal taighde fadtréimhseach nó gearrthréimhseach).

Tosaíochtaí maidir le hábhar taighde:

• Feidhmiú córas tumoideachais i scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht
• Oideachas Riachtanais Speisialta sa chóras oideachais Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Scoileanna le stádas faoi mhíbhuntáiste sa chóras oideachais Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Soláthar oideachais do pháistí na n-inimirceach sa chóras oideachais Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Measúnú i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Dea-chleachtais maidir le húsáid na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga i scoileanna T2
• Dea-chleachtais maidir le teagasc na Gaeilge i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla
• Glacfar le hiarratais ar ábhair eile atá ábhartha d’obair COGG

Seol iarratais chuig sparanacht@cogg.ie (i ndoiciméid WORD)

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé Luain an 15 Márta 2021.

IS FÉIDIR FOIRM IARRATAIS A ÍOSLÓDÁIL ANSEO.

Iriseoirí an Lae Amárach

Iriseoirí an Lae Amárach

Modúl Idirbhliana ar Zoom dírithe ar dhaltaí Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge.

Ar siúl idir 1 agus 4 Márta 2021.

Beidh deis ag scoláirí idirbhliana tabhairt faoin módúl nua iriseoireachta ar líne, a bheidh á mhúineadh ag cuid de phlúr na n-iriseoirí teilifíse, raidió agus digití.

Reáchtálfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Nuacht RTÉ agus TG4 an cúrsa, Iriseoirí an Lae Amárach le comhairle ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus ón Roinn Oideachais. Beidh an cúrsa dírithe ar scoláirí Idirbhliana in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre agus beidh sé ar siúl ar an ardán físchomhdhála Zoom idir 1 agus 4 Márta 2021.

Is deis atá ann do scoláirí léargas ar leith a fháil ar shaol na hiriseoireachta, ionas go bhfeicfeadh scoláirí idirbhliana céard atá i gceist, agus an mbeadh suim acu obair a dhéanamh sa réimse sin sa todhchaí.

CLICEÁIL ANSEO CHUN NÍOS MÓ EOLAIS A FHÁIL

Teacht Aniar na Gaeltachta – Sraith Cainteanna

TEACHT ANIAR NA GAELTACHTA- SRAITH CAINTEANNA

 

Cláraigh anseo

                          

Tionólfar sraith cainteanna dírithe ar chúrsaí Gaeltachta ar Zoom gach Déardaoin ag tosú ar an 28 Eanáir idir 7 agus a 8. Beidh trí mhórthéama ann: an Pholaitíocht, cúrsaí Éiceolaíochta agus cúrsaí reatha sa Ghaeltacht.

Tá painéal cainteoirí den scoth againn a bheas ag labhairt ar feadh 20 noiméad nó mar sin agus ba mhaith linn go mbeadh plé bríomhar ina dhiaidh sin. Tarlaíonn na cainteanna seo mar chuid d’obair Theacht Aniar le plé faoin nGaeltacht a spreagadh lastigh agus lasmuigh de na Gaeltachtaí.

Bigí páirteach agus tá muid cinnte go mbainfidh sibh an-sult astu!

1 2 3 8