nuacht

Taighde nua le Dr. Sinéad Andrews

Taighde nuafhoilsithe ar thacaíochtaí riachtanacha do dhaltaí le riachtanais bhreise oideachais i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

leis an Dochtúir Sinéad Andrews, Ollamh Cúnta, Scoil an Oideachais Ionchuimsithigh agus Speisialta, Institiúid Oideachais OCBÁC.

Taighde le Dr.Sinéad Andrews

Bleaist Eolaíochta

BLEAIST EOLAÍOCHTA

 5 Márta 2020 san RDS i mBaile Átha Cliath

Tabhair cuairt ar www.esbscienceblast.com chun do rang a chlárú agus chun eolas breise a fháil

Tá Bleaist Eolaíochta BSL á eagrú do na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Tá an spriocdáta chun clarú ag teannadh linn ar an 22 Eanáir agus táimid ag iarraidh na scoileanna ar fad a spreagadh le páirt a ghlacadh ann.

Téacs & Trialacha 2 – Caibidlí Nua

Téacs & Trialacha 2. Caibidlí 1-3 ar fáil anseo (ar an leathanach baile)

Caibidlí eile ag teacht de réir a chéile.

Beidh an téacsleabhar ar fáil sna siopaí faoi shaoire an tsamhraidh.

**Trialscrúduithe 2020- ar fáil anois**

Tá Trialscrúduithe 2020 ar fáil ón suíomh seo anois ach an nasc seo a leanúint: https://www.cogg.ie/past-mock-exam-papers-2/

Gach eolas maidir le rochtain seolta chuig Rúnaí na Scrúduithe i do scoil.

Liostaí Leabhair 2019/2020

Tá na liostaí leabhair d’Iarbhuinscoileanna agus Bunscoileanna don bhliain 2019/2020 ar fáil anois ar suíomh COGG faoin gceannteideal ‘Áiseanna’ – ‘Eolaire Áiseanna Teagaisc’ (ar bharr an leathanach baile)

Bleaist Eolaíochta san RDS – Fís

Bhí COGG ag obair leis an RDS i mbliana chun tuilleadh Gaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta a mhealladh chun páirt a ghlacadh i mBleaist Eolaíochta. D’éirigh go hiontach linn anseo i mBaile Átha Cliath le beagnach 30 Gaelscoil/Scoil Ghaeltachta ag glacadh páirte agus i láthair ar an lá. Chuaigh muid ann ar an lá le comhlacht léirithe chun taifead a dhéanamh ar an obair iontach atá déanta ag na daltaí bunscoile agus ag a gcuid múinteoirí. Féach ar an bhfíseán seo a léiríonn archaighdeán Gaeilge agus dea-obair na bpáistí.

Cliceáil anseo: https://vimeo.com/327936374 

 

Triailscrúduithe 2019

Tá Triailscrúduithe na bliana seo do na hábhair éagsúla anois ar fáil le híoslódáil ó shuíomh COGG. Seoladh pasfhocal ag na hiar-bhunscoileanna uile an tseachtain seo caite agus ba chóir go mbeadh sin libh gan mhoill. Úsáid an pasfhocal le lógáil isteach faoin roinn ‘Páipéir Scrúdaithe’ ar leathanach baile suíomh COGG.

1 2 3 6