nuacht

Múinteoirí eacnamaíochta na hardteiste

Múinteoirí Eacnamaíocht na hArdteiste:

Comhairliúchán ar siúl anois faoin siollabas laesaithe. Lean an nasc…

http://ncca.ie/ga/Curaclam-agus-Meas-nacht/Oideachas_Iar Bhunscoile/An_tSraith_Shinsearach/Comhairli%C3%BAch%C3%A1n/

Éacht Ollscoile

Tá gradam idirnáisiúnta ó Apple bainte amach ag cúrsa an Mháistir Gairmiúil san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Dúirt Seán Ó Grádaigh, léachtóir ar an gcúrsa, gur aitheantas é gradam Apple ar an leas atá siad ag baint as an teicneolaíocht i gcúrsa atá dá theagasc i nGaeilge.  Is é an chéad uair é a gradam bronnta ar institiúid oideachais taobh amuigh de Stáit Aontaithe Mheiriceá.

55% den phobal ar son ‘éigeantacht’ na Gaeilge

Lean an nasc thíos le halt maidir le stádas na Gaeilge mar ábhar ‘éigeantach’ don Ardteist le Seán Tadhg Ó Gairbhí

Creideann 55% den phobal nár cheart aon athrú a dhéanamh ar stádas na Gaeilge mar ábhar ‘éigeantach’ don Ardteist.

De réir phobalbhreith náisiúnta Tuairisc.ie/Millward Brown, tá formhór an phobail ag iarraidh go mbeadh ar dhaltaí na hArdteiste staidéar…

Níos mó

Tuairisc Bheo Teoranta

Oifig na bhFoilseachán

Is féidir do rogha foilseachán a ordú ón nasc thíos:

EU Siopa Leabhar

Siopa leabhar, leabharlann agus cartlann foilseachán ar líne atá in EU Bookshop ina bhfuil fáil ar fhoilseacháin a théann chomh fada siar le 1952. Tá 100,000 foilseachán ann agus 190,000 leagan leictreonach comhfhreagrach (PDFanna, r leabhair, CD ROManna, DVDanna, etc.) ar fáil i mbreis agus 50 teanga, lena n-áirítear 24 teanga oifigiúil an AE.

1 4 5 6 7