nuacht

Aighneacht chuig an Údarás Ard-Oideachais

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Aighneacht chuig an Údarás Ard-Oideachais

Cúlra

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i 2002 faoi théarmaí Alt 31 den Acht Oideachais (1998) le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna (tuilleadh…)

Aighneacht le cur Faoi Bhráid An Post

Aighneacht le cur faoi bhráid  An Post maidir le hullmhú Scéimeanna faoi fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (2001)

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 den Acht Oideachais (1998). I measc na bhfreagrachtaí atá ar an gComhairle, luaitear seirbhísí taca (tuilleadh…)

1 4 5 6