Teagmháil

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
23 Plás Windsor,
Baile Átha Cliath 2
D02 RD80

Fón: + 353 1 6340831

Ríomhphost: eolas@cogg.ie