Teagmháil

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
23 Plás Windsor,
Baile Átha Cliath 2
D02 RU80

Fón: + 353 1 6340831

Faics: +353 1 6341002

Ríomhphost: [email protected]


Foirm Teagmhála

D'Ainm (riachtanach)

Do Ríomhphost (riachtanach)

Ábhar do Ríomhphoist

Do Theachtaireacht