Contact

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
23 Windsor Place,
Dublin 2
DO2 RD80

Phone: + 353 1 6340831

Email: eolas@cogg.ie