Tenders

Primary

Screening and Investigation of research on immersion education at primary level

COGG is seeking researchers to investigate and screen the main results and findings on research regarding immersion education at primary level in Ireland.

The main results and findings will be published in the form of easily readable and comprehensible booklets so that principals, teachers and parents in the L1 sector can draw on it when questions arise about the advantages associated with high-quality immersion education.

This booklet will also apply to other education practitioners providing services of various kinds or advising primary schools in which Irish is the language of communication, teaching and management and to academics in third level institutions.

A maximum of €40,000 will be available for the proposal and an independent panel will decide the selection of the successful candidate(s).

Closing date that tenders will be accepted: 5.00 p.m. Friday 24th November 2023.

 Applications for tenders will not be accepted after the deadline, 5.00 p.m. Friday 24th November 2023.

The information booklet is available here.

Post-Primary
Screening and Investigation of research on immersion education at secondary level

COGG is seeking researchers to investigate and screen the main results and findings on research regarding immersion education at primary level in Ireland.

The main results and findings will be published in the form of easily readable and comprehensible booklets so that principals, teachers and parents in the L1 sector can draw on it when questions arise about the advantages associated with high-quality immersion education.

This booklet will also apply to other education practitioners providing services of various kinds or advising primary schools in which Irish is the language of communication, teaching and management and to academics in third level institutions.

A maximum of €30,000 will be available for the proposal and an independent panel will decide the selection of the successful candidate(s).

Closing date that tenders will be accepted: 5.00 p.m. Friday 24th November 2023.

 Applications for tenders will not be accepted after the deadline, 5.00 p.m. Friday 24th November 2023.

The information booklet is available here.
RSO – Iar-bhunscoil

Taighde ar Riachtanais Speisialta Oideachais in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge (iar-bhunscoileanna T1)Taighde a dhéanamh, mar atá déanta ag an mbunleibhéal T1, ar na riachtanais speisialta oideachais (RSO), in iar-bhunscoileanna Gaeltachta, gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge i scoileanna a mhúineann trí mheán an Bhéarla.

Faisnéis phraiticiúil (Feic thíos) atá á lorg ag COGG, faisnéis a chuirfidh ar chumas COGG léargas cuimsitheach a fháil ar chúrsaí a bhaineann le RSO in iar-bhunscoileanna Gaeltachta, gaelcholáistí agus Aonaid lánGhaeilge faoi láthair, sainriachtanais na scoileanna sin a aithint maidir le freastal ar scolaírí a bhfuil RSO acu, agus moltaí agus cinntí a dhéanamh maidir leis an tacaíocht is oiriúnaí agus is féidir a chur ar fáil do na hiar-bhunscoileanna T1 agus an obair sin ar siúl acu.

• Cad iad na cineálacha RSO a thagann chun cinn in iar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus Aonaid lánGhaeilge?
• Conas a aithnítear na riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna sin?
• Cad iad na dúshláin is mó a gcaitear dul i ngleic leo maidir le freastal ar na riachtanais sin sna scoileanna?
• Cad iad na tacaíochtaí is mó atá ag teastáil ó na scoileanna sin ionas gur féidir leo freastal ar riachtanais na scoláirí a bhfuil RSO acu?

Is uasmhéid de €36,000 a bheidh ar fáil don togra seo chomh maith le maoiniú €6,000 do chostais eagraithe fócasghrúpaí le múinteoirí tacaíochta agus príomhoidí. Beidh an cinneadh maidir le roghnú an iarrthóra/ na n-iarrthóirí rathúla faoi réir ag painéal neamhspleách.

An dáta deiridh a ghlacfar le tairiscint: 5.00 i.n. Dé hAoine 22 Nollaig, 2023.

Ní ghlacfar le hiarratais ar thairiscintí tar éis an spriocdháta, 5.00 i.n. Dé hAoine 22 Nollaig 2023

Tá an leabhrán eolais ar fáil anseo.