About Us

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta was founded under the provisions of Article 31 of the Education Act of 1998 following a campaign led by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna & Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta to establish a structure to cater for the educational needs of Gaeltacht schools and of Gaelscoileanna. There are functions also in Article 31 relating to the teaching of Irish in the country’s other schools.

The Comhairle’s role relates to both primary and post-primary education and the three main areas of work are:

  • The provision of teaching resources
  • The provision of support services
  • Research

The Comhairle members – parents, teachers and other experts – were appointed in March 2002. Muireann Ní Mhóráin was appointed Chief Executive in 2002 and Jacqueline Ní Fhearghusa was appointed Chief Executive in 2022.

Cathnia Ó Muircheartaigh – Chairperson
Jacqueline Ní Fhearghusa – Chief Executive

Our Mission Statement

To fulfill effectively, professionally and at a high standard the responsibilities of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta for the development of the Gaeltacht and Irish medium sector and the teaching of Irish in all schools.

The Team

Jacqueline Ní Fhearghusa
Jacqueline was appointed as CEO on the 14 March 2022. Jacqueline worked as a Post Primary Irish Inspector for nearly twenty years and she formed part of the team of inspectors working with the Gaeltacht Education Unit since its inception in 2017. She also has evaluation experience in the following areas: Social Personal and Health Education (SPHE), DEIS, Transition Year, Child Protection and Youthreach. Before joining the Inspectorate Jacqueline worked as the director of Gaelscoileanna (known as Gaeloideachas since 2016). Jacqueline also spent some time working with the organisation Glór na nGael and has extensive experience of language communities all over Ireland. She has obtained qualifications in Irish, French, Education, Business, Translation, Conflict Resolution and Corporate Governance.

Aisling Nic Craith
Aisling was appointed Higher Executive Officer in January 2018. She spent over five years working in the Finance Department of Foras na Gaeilge. Prior to that, she worked as Executive Officer with COGG from 2003 – 2012. She secured an MSc degree in Business and Information Technology in Dublin City University. Aisling spent eight years working in the tourism sector after spending years abroad.

Pól Ó Cainín
Appointed Research and Publications Assistant in 2005, having previously spent 6 years as Research Assistant in Institiúid Teangeolaíochta Éireann. Having been awarded a doctoral degree by the University of Ulster in 2005, he was a member of the team working on the Collins Gem Irish English dictionary.

Pádraig Ó Beaglaoich
Pádraig was appointed as an Education Officer (Post-Primary) with COGG in 2016. In 2011 he was awarded a Postgraduate Diploma in Education and spent the next 5 years teaching at post-primary level. He has also worked as an freelance Irish translator. He has a keen interest in how technology is developing and how it can be applied to Irish. In 2016 he was awarded a Professional Diploma in Digital Marketing and Strategy.

Steph Uí Choinne
Steph was appointed as Executive Officer with COGG in April 2019.  She graduated from the University of Ulster, Coleraine with a degree in Irish and spent several years working as an Irish language translator.  She spent a year working with the Irish Language Broadcast Fund in Belfast before taking up a position in the Chief Executive’s office of Foras na Gaeilge for almost 11 years.

Micheál S. MacDonnacha
Micheál was appointed Education Officer for Gaeltacht Education Policy by COGG in 2017. He is seconded from Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. Galway. He worked as an Irish and DEIS Advisor with the Primary Curriculum Support Programme and the Primary Development Support Team from 2006 – 2014. He is member of various Boards of Management in Gaeltacht areas and he is elected to the Board of Gaeloideachas. He is the chairperson of Chomhairle Raidió na Gaeltachta. He is also a member of the INTO standing committee.

Frank Ó Tormaigh
Frank was appointed Education Officer (Digital) in March 2020. In 2008 he was awarded with Higher Diploma in Primary Education and spent 12 years teaching at primary level. He spent the last of those two years as Assistant Principal 1 in Gaelscoil Eiscir Riada, Lucan. In 2017 he graduated with a Masters degree in Digital Learning from Dublin City University where he also spent 2 years as a part-time lecturer with the SEIG department. Frank has also worked as a part-time lecturer in Digital Education for the B. Oid. programme in Marino. He holds a Professional Diploma in Social Media for the Public Services and in Innovation in the Public Service. He led a cluster group as part of the Schools Excellence Fund for 2 years.

Jacqueline de Brún
Ceapadh Jacqueline de Brún ina hOifigeach Oideachais Bunscoile in 2022. I ndiaidh di bheith ina múinteoir i ngaelscoileanna, chaith sí seal mar Chomhairleoir Oideachais san Áisaonad i gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire agus ina léachtóir in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Bhí sí mar stiúrthóir ar na cláir Cleite, Fónaic na Gaeilge agus Cód na Gaeilge chomh maith le réimse leabhar a chur in oiriúint don Ghaeilge agus oiliúint a chur ar fáil lena n-úsáid sa seomra ranga. Tá dhá úrscéal do pháistí scríofa aici chomh maith le scripteanna do chláir theilifíse do pháistí. Tá MA aici san aistriúchán agus PhD aici ar léitheoireacht na Gaeilge sa chóras tumoideachais.

Toirdealbhach Ó Lionáird
Ceapadh Toirdealbhach ina hOifigeach Iar-bhunscoile in Eanáir 2023. Tá Toirdealbhach ar iasacht ó Choláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co. Chorcaí, áit a d’fheidhmigh sé mar mhúinteoir Fraincise agus Béarla, mar Phríomhoide ó 2017-2022 agus Leas-Phríomhoide ó 2012-2017. Tá obair déanta aige mar stiúrthóir i bhfeighil ar mhic léinn bunchéime agus iarchéime ag an tríú leibhéal. Tá Dioplómaí Iarchéime bainte amach aige i bPleanáil Scoile agus i gCeannaireacht Scoile. Bhain sé amach an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i gColáiste Mhuire gan Smál i 2020. Faoi láthair tá dochtúireacht idir lámha aige atá ag fiosrú: Tionchar an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta ar eispéireas, féiniúlacht agus ról an phríomhoide iar-bhunscoile Gaeltachta.

Aoife Ní Shéaghdha
Ceapadh Aoife ina hOifigeach Oideachais Iar-bhunscoile le COGG i mí Eanáir 2023. Tá os cionn 20 bliain de thaithí aici ag saothrú i ngort an oideachais tríú leibhéal i mbun theagasc na Gaeilge (OÉG, COC) agus ag gabháil do thaighde i réimse na pleanála teanga agus an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (m.sh Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta 2004 agus Dea-Chleachtais san Oideachas Lán-Ghaeilge, 2017). Roimhe sin, chaith sí tréimhse cúig bliana in Albain ag obair mar thaighdeoir/iriseoir le BBC Alba. Bhí sí ar dhuine de thaighdeoirí an mhórstaidéir Ghaeltachta don Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe is Gaeltachta (2007) – An Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Chaith sí cúig bliana ag obair mar bhainisteoir/teagascóir na Gaeilge i nDún Chíomháin, Ionad Gaeltachta COC, atá lonnaithe i mBaile an Fheirtéaraigh, i nGaeltacht Chorca Dhubhne.

An Dr. Róisín Ní Mhulláin
Ceapadh Róisín Ní Mhulláin ina hOifigeach Iar-bhunscoile in Eanáir 2023. Chaith sí cúig bliana déag i gColáiste San Aingeal, Sligeach, mar léachtóir ag plé le hábhair oidí agus le mic léinn iar-chéime agus tá taithí aici mar stiúrthóir ar thráchtais agus ar thaighde agus mar theagascóir ar shocrúcháin scoile. Roimhe sin, chaith sí tréimhse ag obair mar mhúinteoir bunscoile i nGaelscoil Eoghain Uí Thuairisc, Ceatharlach agus tá tréimhsí éagsúla caite aici mar mhúinteoir Gaeilge ag plé le glantosaitheoirí, foghlaimeoirí bunscoile agus méanscoile, agus foghlaimeoirí fásta. Tá cáilíochtaí éagsúla bainte amach sa teagasc agus san aistriúchán. Tá MA sa Nua-Ghaeilge aici agus tá PhD aici ar litríocht Ghaeilge na nÓg.

 

Council Members

The members of the current Comhairle (parents, teachers and other educationalists) were appointed for a new term of office ending March 2022. The role of An Chomhairle is to enact the provisions of Article 31 of the Education Act (1998).

Ainm Sonraí
Cathnia Ó Muircheartaigh Chairperson
Peadar Ó Muirí Depart of Education
Aodh MacCraith Gaeloideachas
Nóra Ní Loingsigh Gaeloideachas
Pádraig Mac Grianna Údarás na Gaeltachta
Éanna Ó Cróinín Údarás na Gaeltachta
Elaine Ní Neachtain NCCA
Edel Ní Chorráin Foras na Gaeilge
Máirín Ní Chéileachair INTO
Lorraine Finn ASTI
Gilbert de Búrca TUI
Eibhlín Nic Gearailt CCEA

 

Minutes of COGG Meetings

Miontuairiscí COGG – 16 July 2015
Miontuairiscí COGG – 6 October 2015
Miontuairiscí COGG – 10 November 2015
Miontuiariscí COGG –  19 January 2016
Miontuairiscí COGG – 19 April 2016
Miontuairiscí COGG – 14 June 2016
Miontuairiscí COGG – 29 September 2016
Miontuairiscí COGG – 17 November 2016
Miontuairiscí COGG – 7 February 2017
Miontuairiscí COGG – 21 March 2017
Miontuairiscí COGG – 12 December 2017
Miontuairiscí COGG 2018
Miontuairiscí COGG 2019

 

Internal Audit System

It is the policy of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG) for an internal quality audit system to be in place in line with the best practices recognised in the state in accordance with the Department of Finance.

COGG has an internal quality audit system in place in line with best practice and following Department of Finance guidelines.

The internal audit service is provided to  COGG by a qualified accountant who:

  • Reviews, on a regular basis, the financial accounts and internal control systems within COGG and provides recommendations for amendments or improvements where necessary.
  • Attends at both meetings each year with the Audit Committee, to report to the Committee and to answer any questions about the accounts and financial practices.

Details of any purchase orders made by COGG of a value greater than €20,000 will be published on this website.

COGG complies with the legislation on access to environmental information and the Freedom of Information Act.

COGG’s Terms of Reference and Conflict of Interest Policies are available below.

Terms of Reference

Conflict of Interest Policy

COGG Logo Guidelines

Treoirlínte – COGG Lógó (PDF)

 

General Data Protection Regulation (GDPR)
Go to Privacy Statement and Terms & Conditions to read COGG’s privacy statement
Contact: [email protected]
Data Protection Officer – Mark Bohan: [email protected]

 

Freedom of Information
Freedom of Information
Information on the Environment

Access Officer
Jacqueline Ní Fhearghusa
[email protected]
087 9677282