Vacancies

Oifigeach Oideachais Iar-Bhunscoile Gaeltachta

Is mian le COGG Oifigeach Oideachais Iar-Bhunscoile Gaeltachta  a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998) agus cur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta

Leabhrán Eolais ar fáil anseo.

Is féidir ríomhphost a sheoladh chuig [email protected] chun níos mó eolais a fháil.

An dáta druidte: 5.00 i.n. Déardaoin 27 Deireadh Fómhair

 

Cathaoirleach

Cathaoirleach nua le ceapadh ar Bhord na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Dáta druidte an 12 Deireadh Fómhair.

Níos mó eolais anseo.