Textbooks

  • Tá Liosta na dtéacsleabhar 2024-2025 iomlán ar fáil anseo.
  • Tá téacsleabhair nua le foilsiú an samhradh seo, cuid acu le ceannach agus cuid acu saor in aisce.  Is féidir na Téacsleabhair agus acmhainní atá ar fáil saor in aisce a ordú ag an nasc seo.
  • Is féidir na téacsleabhair nua atá le ceannach –
  • Aistear Ama 2 (Stair, An tSraith Shóisearach) *seol rphost chuig eolas@cogg.ie
  • Éire Á Múnlú (Stair, Ardteist, ISBN 978-1-916832-12-1)
  • A la Une (Fraincis, Ardteist, ISBN 978-1-916832-10) a ordú ó www.educate.ie agus ó na siopaí leabhar.
  • Más spéis libh cuairt ó Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile amach anseo, is féidir leat an foirm seo a líonadh.

Má tá aon cheist bí i dteagmháil linn ag eolas@cogg.ie.