Folláine san Oideachas

An próiseas FMS a úsáid chun timthriall athbhreithnithe agus forbartha um chur chun cinn folláine a thionscnamh.

Níos mó eolais anseo.

Eipic! Tairiscint Speicialta

Eipic!

Irisleabhar Gaeilge do Dhaltaí.

Oiriúnach d’ardranganna bunscoile agus do ranganna iar-bhunscoile (an chéad agus an dara bliain)

Cuir ordú isteach anois agus gheobhaidh tú an chéad mhí saor in aisce.

Chun Eipic! a ordú seol r-phost chuig Pádraig ag [email protected] nó cuir glao ar 087 657 9415.

Cathaoirleach nua le ceapadh

Cathaoirleach nua le ceapadh ar Bhord na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Dáta druidte an 12 Deireadh Fómhair.

Níos mó eolais anseo.

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH


Sábháiligí na dátaí!

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH

Ar ais don tríú bliain as a chéile!

Ar an ardán Zoom idir 7 – 9 Márta 2023

Cúrsa in iriseoireacht do scoláirí idirbhliana.

Dírithe ar scoláirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre.

Chláraigh os cionn 1,600 scoláire don chúrsa anuraidh.

Tuilleadh eolais ag teacht.

Mar a Déarfá! Ceardlann Lae – An Muileann gCearr

 With support from COGG, Breacadh are organising this workshop: 

Mar a Déarfá! An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Literacy programme for the whole school

More information available here. 

Please register at this link  https://bit.ly/CeardlannMAD  

Subs will be covered for teaching Principals and teachers 

As this is professional training subs will be covered for this workshop. Schools can put in for subbing for one teacher to attend this workshop by registering the teacher’s name beforehand with COGG ([email protected]) and put a claim through the OLCS system after the workshop. In relation to teaching principals you need to contact COGG ([email protected]) to get information and the appropriate forms.   

Oifigigh Oideachais Iar-Bhunscoile

Oifigigh Oideachais Iar-Bhunscoile Is mian leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) beirt Oifigeach Oideachais Iar-Bhunscoile a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998).

Gach eolas ar fáil anseo nó seol r-phost chuig: [email protected]

An dáta druidte: 8.00 i.n. Dé Céadaoin 5 Deireadh Fómhair 2022

Phrase Book – Available online

Phrase book for first year students attending Gaelcholáistí, Secondary schools in Gaeltacht areas and Irish units.

Available here.

This resource is aimed at students and teachers alike to help and support them with the below challanges as the begin to work together in first year.

For the students:

– Sealbhú na n-eocharfhocal / na téarmaíochta nua trasna an churaclaim sna hábhair iar-bhunoideachais ar fad / léaráidí simplí chun focail dheacra a léiriú

– Cabhair maidir le cuid den téarmaíócht a bhaineann le suíomh na scoile nua a thuiscint agus a shealbhú

– Tuiscint a fháil ar úsáid téarmaí gramadaí agus tuiscint agus feasacht a fháil ar cén fáth a n-athraíonn focail sa Ghaeilge ag brath ar an gcomhthéacs

– Simpliú ar mhúineadh agus ar shealbhú na gramadaí ón gcéad bhliain ar aghaidh

– Téarmaí teicneolaíochta agus acmhainní ar líne a bheith ar fáil in aon áit amháin

– Tuiscint a fháil ar úsáid na mbriathra gnímh

For the teachers:

– Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na téarmaíochta sna hábhair go léir

– Treoir phraiticiúil don mhúinteoir ábharbhunaithe i suíomh tumoideachais

– Acmhainn soléite agus inúsáidte don mhúinteoir céad bhliana

– Simpliú ar ghramadach na Gaeilge dóibh siúd nach bhfuil aon staidéar déanta acu uirthi

– Cabhair agus tacaíocht maidir le múineadh na gramadaí i gcomhthéacs

– Cabhair agus tacaíocht maidir le haidhmeanna na scoile i leith litearthacht na Gaeilge a chur i bhfeidhm sa scoil agus spléachadh ar litearthacht sna teangacha go léir

– Tacaíocht do phróiseas feabhsúcháin na scoile mar chuid den fhéinmheastóireacht scoile ar bhonn scoile uile

An Tairseach and Mol Mata – Workshop

COGG is delighted that  An Tairseach, a site with teaching resources for primary school teachers, and Mol Mata, a site with a range of online tools and tutorials, games and open-ended activities, are now available to primary school teachers.
A number of face to face workshops for primary schools will take place in September and October.
In these workshops teachers will have the chance to learn how to effectively use the interactive tools and tutorials that Mol Mata offer. Teachers will have the opportunity to learn about the latest resources through the medium of Irish that are also available from an Tairseach.
Click on the links below for more information

· Clare- 15/9/2022 – 4:00  – 6:00

· West Dublin  – 20/9/2022 – 4:00 – 6:00

· Tralee – 21/9/2022 – 4:00 – 6:00

· Donegal  – 29/9/2022  – 5:00 – 7:00

· Athlone  – 17/10/2022  – 4:00 – 6:00

1 2 3 13