COGG Intensive Irish Course 2023

Cogg’s Intensive Irish Course for 2023, Féasta Foghlama an tSamhraidh,  will take place this year from the 14 – 18 August.

Intensive course for teachers in post-primary Gaeltacht schools and all Irish schools. More information available in the poster below.

Registration link available here.

Stair Ghluaiseacht na Gaelscolaíochta

“Léarscáil scéala” de chuid ArcGIS atá le fáil anseo a thabharfaidh comhthéacs don úsáideoir agus iad ag baint leasa as an léarscáil idirghníomhach atá le fáil ANSEO. Tá feidhmiúlacht níos fearr don léarscáil ar ríomhairí ná mar atá ar ghutháin.

Tá 53 agallamh béil le fáil sa léarscáil idirghníomhach chomh maith trí chliceáil ar na pointí daite de na scoileanna atá beagáinín níos mó agus ansin ar “Eolas”. Tá dhá agallamh ann do roinnt de na scoileanna. Sna cásanna sin beidh an dara hagallamh le fáil sa chur síos faoi bhun an fhíseáin.

Is féidir teacht ar na hagallaimh uilig a mbaineann le Gaelscoileanna/Gaeloideachas trí chliceáil ar an bpointe ina bhfuil an oifig lonnaithe i Marino i mBaile Átha Cliath.

Nó, mar rogha eile, is féidir teacht ar an iomlán ar YouTube ANSEO

Aistear Ama – New history resource for first years

History resource for first years written by Edel Ní Loingsigh.

There are 9 chapters available and there are references to ‘key learning outcomes’ and ‘other relevant learning outcomes’ in each chapter.

Available on ‘An Tairseach’. Click here.

M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Trinity College
This course is for teachers and leaders in all-Irish schools and Gaeltacht schools, whether they are primary or post-primary teachers or leaders. The course gives participants the opportunity to achieve a high standard of excellence in their educational practices and language skills.

 

Start date for the course:

This course will start in September 2023. The application process will open soon.

Information leaflet available here.
Contact:

Emily Barnes: [email protected]

Comhdháil 2023 – Ceannaireacht, Comhoibriú agus Cumarsáid


Comhdháil do Phríomhoidí, do Phríomhoidí Tánaisteacha agus do Mhúinteoirí i
bhfeighil ar Aonaid a fheidhmíonn in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus i
nGaelcholáistí in Óstán na Páirce, Muileann gCearr, Déardaoin, an 20 Aibreán
2023.

“Ceannaireacht, comhoibriú agus cumarsáid”

Tá an chomhdháil seo á heagrú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta &
Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar leis na seirbhísí taca oideachais thuasluaite.
Is ré chinniúnach é seo do na hiar-bhunscoileanna T1 agus ba chóir an deis a thapú anois tacú lena chéile mar earnáil chun dea-chleachtais a roinnt agus deiseanna líonraithe a fhorbairt.

Mar threoir, tá sé i gceist i measc ábhair eile scagadh a dhéanamh ar na topaicí seo a leanas:

1. Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Moltaí chun tacú le hIar-bhunscoileanna T1

2. Polasaí Gaeilge don Oideachas Lán-Ghaeilge

3. Gaeilge labhartha na scoláirí: dea-chleachtais & dúshláin

4. Cur chuige an tumoideachais i scoileanna T1

Is féidir clárú anseo.

Beidh an lóistín agus an bia maoinithe ag COGG.

 Seol ríomhphost chuig [email protected] má tá aon cheist agat.

Táimid ag súil go mór le bheith ag obair libh ar an lá.

Is féidir clár na comhdhála a fháil anseo.

National Competition SCILEANNA GAIRME 2023 from SaolOibre and AIB

National Competition ‘SCILEANNA GAIRME 2023’ from SaolOibre and AIB with support from COGG


Are you a transition year student or doing the leaving cert?

Tell us about the career skills you learnt during work experience and you could win some brilliant prizes including MacBook Air, GoPro Camera and 1,000 for your school.

This fantastic competitions all to do with your work experience. It will give you a chance to reflect on the career skills you developed and show how these skills could be of benefit in your future career.

1st prize – MacBook Air & €1,000 for the school

We will also be accepting vlog applications.

Closing date: 20th April 2023

To enter the competition please speak with the transition year coordinator in your school, the applied advanced certificate, advanced certificate career programme, with your Career Guidance Teacher or visit the website here for more information

Full details

Bursary Schemes

Teaching and Learning Resource Funding Scheme 2023

Research Bursaries 2023

Click here for more information.

 

1 2 3 14