Category Archives: News from COGG

Arracht – New Film

Blaisín: https://youtu.be/jYmZ8mPrm5A

We are dleighted to inform you that the Irish language feature film ARRACHT (cert 12A) will be shown in cinemas all over the country. A poignant tale of the discovery of hope, written and directed by Tom O’Sullivan in a style that reveals the bare truth.Dónall Ó Héalaí plays the lead roleand Cúán MacConghail the producer. Fís Éireaan and TG4 provided funding for this year’s Oscar shortlisted film in the International Film Catagory. Arracht tells the story of Colmán Sharkey, a fisherman, father, husband, who is living on the wild coast of Connemara in 1845.

There will be showings suitable for school children 12 years and over.

Key points of interest include:

  • The use of Irish in a genre of storytelling that capture’s the attention of today’s audiences and stimulates their interests.
  • Irish history and politics at a time when the country was in a state disrepair due to famine and the economic and social crisis of food and food shortages.
  • Education about character traits which is clear from Colmán’s efforts to adhere to his own understanding of mortality  and the world around him when under the great pressures of life.

For more information go to www.arracht.ie or send an email to Emma Fagan from Breakout Pictures at emfagan@gmail.com

Cearta aistriucháin go Breatnais agus Béarla do na 6 leabhar i sraith Rita ceannaithe ag Graffeg

Tá ríméad ar theach foilsitheoireachta An tSnáthaid Mhór a fhógairt go bhfuil cearta shraith Rita le Máire Zepf agus Andrew Whitson ceannaithe ag GRAFFEG Books sa Bhreatain Bheag. Cheannaigh Graffeg Books na cearta leis na 6 leabhar sa tsraith a chur i gcló sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn i mBreatnais agus i mBéarla araon. ‘Is iad na leabhair sa tsraith ná Rita agus an Róbat, Rita agus an tSióg Mhaith, Rita agus an Dragún, Rita agus an Chailleach, Rita agus an Ninja agus Rita agus an Lampa Draíochta. Cé hí Rita? Is cailín beag í le smaointe móra. Is splanc chruthaitheach í Rita ar toradh í ar an chomhoibriú samhlaíoch idir an maisitheoir Andrew Whitson agus an scríbhneoir Máire Zepf. Bhí sé mar aidhm ag an fhoireann chruthaitheach sin carachtar nua a chruthú, carachtar a bheadh aitheanta ag páistí ar fud na tíre, le dearadh beoga agus pearsantacht láidir uathúil. Bheadh sí so-aitheanta, spleodrach, tarraingteach, agus mar gheall ar an chinneadh sraith leabhar a dhéanamh, bheadh sí i gcónaí i mbun eachtraí nua. Tá cáil nach beag ar na leabhair seo do pháistí a fhoilsítear faoi bhranda ‘An tSnáthaid Mhór’, comhlacht atá lonnaithe sa Chultúrlann, i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste, le 15 bliana anuas. Tá ‘Children’s Book Award’ de chuid Chumann Litearthachta na hÉireann bainte ag an tsraith agus tá an leabhar is déanaí sa tsraith, Rita agus an Lampa Draíochta, ainmnithe do Ghradam Réics Carló 2021. Is luachmhar amach an nasc idir An tSnáthaid Mhór agus Graffeg Books agus iad ag comhoibriú le chéile le tamall de bhlianta anuas. Is forbairt mhór eile ar an chomhoibriú sin an socrú leabhair Rita a fhoilsiú i mBreatnais agus i mBéarla. Tá An tSnáthaid Mhór thar a bheith sásta páirtíocht a dhéanamh lena gcomhionann de chomhlacht neamhspleách foilsitheoireachta a bhfuil sé mar thosaíocht acu leabhair d’ardchaighdeán a fhoilsiú agus is ábhar breise sásaimh é go mbíonn aird ag Graffeg ar an fhoilsitheoireacht sa Bhreatnais féin. Arsa Peter Gill, Stiúrthóir Bainistíochta Graffeg: ‘An margadh seo a thugann dúinn na cearta ar leabhair Rita a aistriú go Béarla agus Gaeilge, is buaicphointe é sa chaidreamh gnó agus cairdis atá á fhorbairt i rith an ama idir An tSnáthaid Mhór agus Graffeg. Eadrainn, d’fhoilsigh muid 15 leabhar pictiúr do pháistí i sraith Molly, i nGaeilge, i mBreatnais agus i mBéarla agus anois, foilseofar 18 leabhar i sraith Rita. Tharla sé sin uilig a bhuí leis an ghníomhaire James Catchpole agus an t-údar Malachy Doyle, a thug le chéile muid chun Molly and the Stormy Sea (Muireann agus an Fharraige Fhiáin) a fhoilsiú. Ar ndóigh, is maisitheoir agus foilsitheoir an-chumasasch é Andrew agus cuireann sé lúcháir an domhain orainn bheith ag comhoibriú le Andrew agus Malachy.’ Dúirt stiúrthóir An tSnáthaid Mhór, Andrew Whitson, gur “‘branda so-aitheanta” í Rita a bhfuil lucht léitheoireachta dílis aici cheana agus gur theastaigh uaidh le tamall an baile ceart oiriúnach a fháil don tsraith leabhar óna mbeifí ábalta scéal RITA a chraobhscaoileadh chuig pobail léitheoireachta úra. “Tá an-áthas orainn go bhfuil an baile sin faighte againn i dteach foilsitheoireachta Graffeg. An nasc seo le Graffeg, tugann sé aitheantas don cheangal atá idir na teangacha Ceilteacha agus don saibhriú a chuireann an comhoibriú le scéal na foilsitheoireachta. “Tréaslaíonn muid a tallann ar leith leis an údar Máire Zepf, a scríobhann scéalta Rita le croí mór agus le fuinneamh. Creidim gur tréimhse an-spéisiúil é seo i saol An tSnáthaid Mhór agus táimid ar bís leis an doras nua seo a oscailt ar shraith Rita.” Dúirt Caitríona Nic Sheáin, comhstiúrthóir an chomhlachta: “Tá ríméad an domhain orainn go bhfuil muid tar éis na cearta a dhíol leis an fhoilsitheoir Breatnaise, Graffeg. Is foilsitheoirí iad a bhfuil nasc againn leo le tamall. Bíonn muid ag comhoibriú leo ar chomheagráin Ghaeilge den tsraith leabhar Muireann/Molly/Mali, scríofa ag Malachy Doyle agus maisithe ag Andrew Whitson. Fágann sé sin go bhfuil féidearthacht ann eachtraí Rita a scaipeadh, ar ardáin éagsúla, chuig pobail teanga eile. Tá lucht leanúna dílis ag Rita i measc phobal óg na Gaeilge cheana féin – ach fan go bhfeicfidh siad Rita nuair a thiocfaidh sí chun beatha sa Bhreathnais agus sa Bhéarla fosta!” Dúirt Máire Zepf, údar na sraithe: “Tá mé ar bís faoin eachtra nua seo atá os comhair Rita s’againne. B’ardú croí agus spreagadh chun oibre dúinn é an dáimh le Rita a léirigh páistí anseo agus mar a ghlac siad na leabhair chucu féin. Ach is mór an rud anois smaoineamh go mbeidh páistí i dteaghlaigh agus I scoileanna Breatnaise agus Béarla ag léamh faoi eachtraí Rita chomh maith .” Foilseofar an chéad dá leabhar i mBreatnais agus i mBéarla san fhómhar 2021. Sin iad ‘Mae Rita eisiau Robot’ / ‘Rita wants a Robot’ agus ‘Mae Rita eisiau Gwrach’ / ‘Rita wants a Witch’. Cuirfear na ceithre theideal eile i gcló i rith 2022. Tuilleadh eolais: Caitríona Nic Sheáin ar caitriona100@gmail.com eolas@antsnathaidmhor.com

Scríobh Leabhar 2021 – 22

Tá Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais ó ionaid oideachais timpeall na tíre don tionscadal Scríobh Leabhar 2021-22. Is tionscadal é Scríobh Leabhar atá urraithe ag Clár na Leabhar Gaeilge agus beidh sé á reáchtáil i gcomhpháirt le hionaid oideachais éagsúla ar fud na hÉireann. Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a phleanáil, a scríobh, a dhearadh agus a fhoilsiú i nGaeilge. Cuireann sé léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga. Beidh dhá rogha ag na páistí maidir leis an gcineál leabhair a scríobhfaidh siad. Is féidir leo leabhar a scríobh de láimh nó is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as aipeanna oideachais ábhartha le cabhrú leis na páistí leabhar digiteach a scríobh más mian leo. Is é príomhfhócas an tionscadal an próiseas scríbhneoireachta féin. Dúirt Laura Rawdon, Clár na Leabhar Gaeilge, “Tá lúchair orainn Scríobh Leabhar a fhógairt i mbliana. Tabharfaidh Scríobh Leabhar deiseanna do pháistí bunscoile timpeall na tíre a gcuid samhlaíochta a léiriú trí leabhair Ghaeilge a scríobh agus a mhaisiú súil againn go mbainfidh na páistí an-taitneamh as carachtair agus scéalta spraíúla a fhorbairt mar chuid den tionscadal le linn na scoilbhliana. Tá áthas orainn a fhógairt chomh maith go bhfuil gach eolas maidir leis an tionscadal Scríobh Leabhar ar fáil ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge.Tuilleadh eolais: Suíomh gréasáin: www.forasnagaeilge.ie/scríobhleabhar Teagmháil: leabhar@forasnagaeilge.ie Spriocdháta le haghaidh iarratais: Dé Luain, an 11 Deireadh Fómhair 2021 ag 5 p.m.

1 2 3 10