Category Archives: News from COGG

4 books published with funding support from COGG shortlisted for Leabhair na Bliana 2021!

**4 books published with funding support from COGG shortlisted for Leabhair na Bliana 2021!

EACHTRA AR OILEÁN NA RÚN – úrscéal do dhéagóirí le Brian Ó Broin agus maisithe ag Robert Torrans, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht

AN RÁS CHUIG AN MOL THUAIDH – scéal eachtraíochta agus taiscéalaíochta le Catherine Johnson, aistrithe ag Fearghas Mac Lochlainn, foilsithe ag Futa Fata.

 

DIALANN DLÚTHCHARA – an chéad leabhar sa tsraith a d’eascair as ‘Diary of a Wimpy Kind’ le Jeff Kinney, aistrithe ag Máirín Nic Con Iomaire, foilsithe ag Futa Fata.

 

DIALANN SCUBAIDÍN – leagan Gaeilge de ‘Diary of the Naughtiest Girl’ le Jeanne Willis, aistrithe ag Caitlín Ní Chualáin, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht.

Maths App from Academic Fish

The Math app, Academic Fish, are making an Irish language version of the app. They are looking for feedback from teachers and students in post-primary schools and there is a chance to win a pair of Huawei headphones. All information is available in the picture below. Scan the QR code.

Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

SEISIÚN EOLAIS AR LÍNE – LUAN 10 BEALTAINE – CLÁRAIGH ANSEO.

Tá an  Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile (DGCS) dírithe ar dhaoine a bhfuil sé d’uaillmhian acu a bheith ina gceannairí scoile. Cuireadh an clár le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an acmhainn cheannaireachta a fhorbairt de réir mar a leag an Roinn Oideachais agus Scileanna amach sa bhliain 2016. Dearadh an clár chun tacú le rannpháirtithe dul chun cinn a dhéanamh ina ngairm trí bhíthin réimse éagsúil taithí foghlama lena n-áirítear:

• Léachtaí: a bheidh á dtabhairt ag léachtóirí mór le rá le hoideachas chomh maith le foireann de theagascóirí gairmiúla éagsúla.

• Meascán maith d’fhoghlaim acadúil agus phraiticiúil lena n-áirítear cuairteanna ceannaireachta ar scoil nach í scoil an rannpháirtí féin í agus i suíomh nach suíomh oideachais é.

• Páirt a ghlacadh ar bhonn solúbtha i bhforbairt ghairmiúil a bheidh á seachadadh ar líne agus in ionaid réigiúnacha ar fud na tíre.

Tá an clár á bhainistiú agus á chomhordú ag Scoil an Oideachais agus Roinn an Léinn Iarchéime & Ghairmiúil, Ollscoil Luimnigh.

Comhairle na Breataine

Tá Comhairle na Breataine ar lorg físeán gairid ó dhaltaí agus iad a rá cé acu focal is fearr leo i nGaeilge agus an fáth a bhfuil dúil acu ann. I mBéarla/go dátheangach a bheas gach físeán. Is féidir an taifead a dhéanamh ar ghuthán póca agus ní gá eagarthóireacht ar bith a dhéanamh air.

Má tá suim agat tabhairt faoi seo iarraim ort an ghearrthóg a sheoladh chuig naomi.mcateer@britishcouncil.org

An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta – ar líne

Tá áthas ar Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad,  go mbeidh An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta (ar líne) – á thairiscint arís i mí Mheán Fómhair 2021. Cúrsa páirtaimseartha bliana ar líne a bheidh anseo agus beidh sé oiriúnach dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge aon áit ar domhan bíodh na ranganna sin á múineadh ar líne agus sa seomra ranga traidisiúnta. Freastalóidh rannpháirtithe an chúrsa ar cheardlanna agus ar chruinnithe ar líne chun tacú leo dul i ngleic leis an ábhar. Beidh 30 uair an chloig cleachtadh teagaisc á dhéanamh ag rannpháirtithe mar chuid den chúrsa chomh maith i suíomh aosoideachais. Beidh deis ag rannpháirtithe an chúrsa a bheith ag obair le meantóir a thabharfaidh cabhair agus aiseolas dóibh maidir lena gcuid teagaisc.

Tá tuilleadh eolais anseo mar gheall ar an gcúrsa agus mar gheall ar an bpróiseas iontrála.

Gaelgram: Seoladh Oifigiúil 21 Aibreán

Gaeilge a Scríobh Gan Stró – Ócáid Ar Líne

GaelGram: Seoladh Oifigiúil

Dé Céadaoin, 21 Aibréan – 16:00

Tar éis duit freastal ar an ócáid ar líne seo, beidh tú in ann scríobh i nGaeilge le níos mó muiníne. Roinnfidh Diarmaid Mac Mathúna, bunaitheoir Cruinneog agus GaelGram, chomh maith le haíonna speisialta, leideanna agus teicnící úsáideacha gur féidir leat a úsáid láithreach.

1 2 3 4 5 10