Category Archives: News from COGG

Seachtain na Gaeilge le MS DreamSpace

Tá MS DreamSpace ag reáchtáil dhá sheisiún le haghaidh bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus dhá sheisiún le haghaidh iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge timpeall na tíre chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge 2021.

Ní gá duit clárú. Is féidir leat páirt a ghlacadh trí chliceáil ar na naisc thíos ar an dáta agus ar am cuí. Tá fáilte romhat an nasc chuig an ócáid a roinnt le páistí agus daltaí atá sa bhaile más mian leat.

Tá fáilte romhat an nasc chuig an ócáid a roinnt le páistí agus daltaí atá sa bhaile más mian leat nó is féidir do scáileán a roinnt leo i do rang fíorúil féin.

11 Márta 2021 – Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

9:30 – 10:30 r.n.: Todhchaí na Teicneolaíochta agus Microsoft (Peann agus páipéar de dhíth).

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann agus páipéar de dhíth ar gach dalta

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

1:00 – 2:00 i.n.: Dearadh Cluichí le Make Code Arcade (Peann agus páipéar de dhíth. Uirlis roghnach).

Cliceáil anseo le haghaidh Make Code Arcade.

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann agus páipéar de dhíth ar gach dalta. Roghnach: Gléas teicneolaíochta do gach páiste nó idir beirt.

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo. 12 Márta 2021 – Bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

9:30 – 10:30 r.n.: Gníomhaíochtaí Díphlugáilte (peann agus páipéar), Cuspóirí Domhanda agus Smaointeoireacht Dearaidh (Peann agus páipéar de dhíth).

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann luaidhe agus páipéar de dhíth ar gach dalta

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

1:00 – 2:00 i.n.: Ríomhchlárú leis an micro:bit (Peann agus páipéar de dhíth. Uirlis roghnach). Cliceáil anseo le haghaidh micro:bit.

Fearas de dhíth: Beidh scáileán de dhíth chun féachaint ar an ócáid bheo. Beidh peann luaidhe agus páipéar de dhíth ar gach dalta. Roghnach: Gléas teicneolaíochta do gach páiste nó idir beirt.

Cláraigh leis an ócáid bheo anseo.

Scéalta den Scoth – Ag Cothú Fonn Léitheoireachta

Leabhar nua chun cabhrú le fonn léitheoireachta a chothú sa seomra ranga bunscoile scríofa ag Claire M. Dunne. Cliceáil anseo chun an leabhar a fháil.

Beidh seimeanár gréasáin dátheangach á thabhairt  don LAI ar 23 Márta maidir leis an léitheoireacht agus Scéalta den Scoth.

Is féidir leat clárú anseo:

Cur síos: Tá traidisiún láidir scéalaíochta agus seanchais in Éirinn agus ní haon ionadh mar sin go bhfuil go leor scéalta breátha Gaeilge ar fáil dár léitheoirí óga. Tugann na scéalta seo deis iontach do pháistí léamh lena múinteoirí, lena gcairde, lena dtuismitheoirí, nó go neamhspleách fiú. Tá moltaí sa leabhar seo maidir le spéis a spreagadh sa léitheoireacht mar chaitheamh aimsire, treoir maidir le teacht ar leabhair chomhaimseartha spreagúla, agus moltaí chun gníomhaíochtaí a dhéanamh tar éis scéal breá a léamh. I gCuid 1 den leabhrán seo, tá moltaí ginearálta maidir le Fonn Léitheoireachta a Chothú. Tá roinnt den ábhar seo ar fáil freisin sa leabhar Sceitimíní: Gníomhaíochtaí Spraíúla Gaeilge agus Drámaíochta. I gCuid 2, tugtar moltaí maidir le Nathanna Cabhracha don Léitheoireacht chun páistí a spreagadh agus iad i mbun léitheoireachta. I gCuid 3, tá smaointe maidir le Leabhair Oiriúnacha a roghnú. Tugtar roghanna éagsúla maidir le leabhair chomhaimseartha a bhaineann le téamaí áirithe. I gCuid 4, tá moltaí maidir le Leabhair Spreagúla do Pháistí Bunscoile i ranganna éagsúla. Tá éagsúlacht i roinnt de na gníomhaíochtaí le freastal ar mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta, agus i scoileanna lán-Bhéarla. Moltar aoisghrúpa le haghaidh gach leabhair ach ag brath ar an gcineál scoile atá ann, agus ar bhuanna an pháiste, d’fhéadfaí roinnt acu a léamh ag aois níos óige nó níos sine. I gCuid 5, tá moltaí maidir le Pictiúrleabhair do na Ranganna Sóisearacha agus Sinsearacha. Is féidir pictiúrleabhair, leabhair le léaráidí, agus pictiúrleabhair gan fhocail a úsáid le páistí i ngach rang sa bhunscoil. Tá smaointe sa chuid seo chun pictiúrleabhair gan fhocail a úsáid maidir le teanga ó bhéal a chothú sna ranganna sóisearacha, agus chun leas a bhaint as pictiúrleabhar leis na ranganna sinsearacha le cúrsaí maisithe a phlé, mar aon le bunstruchtúr scéil a iniúchadh. I gCuid 6 dírítear ar an Léitheoir Drogallach agus an Leabhar ‘Ceart’. Féachtar ar bhealaí chun leabhair spreagúla a roghnú, ar na tacaíochtaí is féidir a chur leis an leabhar, agus freisin ar bhealaí le páistí a chuireann an-spéis sa léitheoireacht a spreagadh chun tuilleadh a léamh. I gCuid 7, tá moltaí maidir le leabhair (go háirithe seanleabhair timpeall na scoile!) a úsáid mar Théacsanna Meantóireachta. Ciallaíonn sé sin gur féidir úsaid a bhaint astu chun díriú ar ghné amháin den taithí léitheoireachta, cur síos éifeachtach ar charachtar, cuir i gcás, nó fuaimeanna agus atmaisféar a chruthú sa scéal.

An Triail: Taifead ar líne ó Fíbín

Léiríonn Fíbín ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda, an dráma clasaiceach Nua-Ghaeilge. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ i stíl Fíbín! Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agusscoláirí araon, trí phlota a bhreathnaíonn as dáta a thabhairt isteach i gcomhthéacs sochaí nua-aimseartha ag baint úsáid as puipéid, maisc, radhairc tharraingteacha agus léirithe daonna chunlucht féachana óg, ach go háirithe a mhealladh ar bhealach a thagann le saol na linne seo agusgur féidir teacht ar seó go héasca. Téann an léiriú seo i bhfad lasmuigh den nádúr dubh agus bán atá sa chaint agus cuidíonn an seó na constaicí san fhoghlaim a shárú le seó fuinniúil, mealltach agus greannmhar. Taifead de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda ar fáil ar líne anois! Taifeadadh ar ardchaighdeán i stiúideo teilifíse chun beocht na hamharclannaíochta bheo a thabhairt chuig an seomra ranga. Feicfidh sibh an dráma ar bhealach nach bhfaca sibh riamh cheana, agus é go léir ar fáil go sábháilte in bhur scoil féin. Ar fáil i rith na bliana. Déan teagmháil le eolas@fibin.com chun níos mó eolais a fháil.

Caint Ar Líne: Caint agus Tae trí Ghaeilge: Íomhánna na nGael.

Bí linn le haghaidh caint speisialta chun Seachtain na Gaeilge 2021 a cheiliúradh.

Tabharfaidh Caomhán Mac Con Iomaire, Oifigeach Oideachais i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann ina chuid cainte cur síos ar na saothair ealaíne a léiríonn na Gaeil i mbailiúchán an Ghailearaí Náisiúnta. Feictear muintir na hÉireann i go leor cineálacha pictiúr sa bhailiúcháin Náisiúnta, ó radhairc den ghnáth saol go portráidí.

Féachfaidh an chaint seo ar rogha beag ach éagsúil de shaothair ealaíne a thaispeánann na Gaeil agus déanfar iniúchadh ar ábhair ar nós úsáid an greann, radhairc fháthchiallacha agus tábhacht chultúrtha na bpictiúr. Mar gheall ar na srianta agus na treoracha do chruinnithe faoi láthair, beidh an ócáid ar fáil ar líne trí ZOOM. Seolfar sonraí cruinnithe ZOOM chuig daoine a cheannaigh ticéad maidin na hócáide. Beidh modhnóir i láthair ar líne, agus cuirfear seomra feithimh ar bun. Déan cinnte le do thoil go bhfuil do mhicreafón múchta nuair a ligtear isteach sa seisiúin thú.

Gach eolas anseo.

Éire ag Léamh

Ócáid Ghaeilge ar líne chun tábhacht agus pléisiúr na léitheoireachta Gaeilge do dhaoine óga a phlé. Le Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn

Faoin Ócáid Seo

Ócáid Ghaeilge ar líne chun tábhacht agus pléisiúr na léitheoireachta Gaeilge do dhaoine óga a phlé. Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn a bheidh sa chathaoir. Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg. Is é Leabhair Pháistí Éireann a dhéanann an tionscnamh a bhainistiú agus a sheachadadh ar son na Comhairle Ealaíon agus tá tacaíocht aige ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.
Cláraigh anseo.

Teacht Aniar na Gaeltachta – Sraith Cainteanna

TEACHT ANIAR NA GAELTACHTA- SRAITH CAINTEANNA   Cláraigh anseo                           

Tionólfar sraith cainteanna dírithe ar chúrsaí Gaeltachta ar Zoom gach Déardaoin ag tosú ar an 28 Eanáir idir 7 agus a 8. Beidh trí mhórthéama ann: an Pholaitíocht, cúrsaí Éiceolaíochta agus cúrsaí reatha sa Ghaeltacht. Tá painéal cainteoirí den scoth againn a bheas ag labhairt ar feadh 20 noiméad nó mar sin agus ba mhaith linn go mbeadh plé bríomhar ina dhiaidh sin. Tarlaíonn na cainteanna seo mar chuid d’obair Theacht Aniar le plé faoin nGaeltacht a spreagadh lastigh agus lasmuigh de na Gaeltachtaí.

Bigí páirteach agus tá muid cinnte go mbainfidh sibh an-sult astu!

Seachtain: Scolaíocht bhaile – deich moladh don tuismitheoir

Tá tuismitheoirí ar fud na tíre ag cuidiú lena bpáistí leis an scolaíocht bhaile i rith na paindéime coróinvíris. Tá breis agus 560,000 páistí bunscoile sa tír seo, iad uilig ag foghlaim ón bhaile. Tá dúshláin ann, cinnte – agus tá gach cuma ar an scéal go mbeidh rudaí mar seo go ceann tamaill. Inniu, déanann Seachtain cur síos ar dhóigheanna ina dtig linn cuidiú lenár bpáistí trí fheidhm a bhaint as acmhainní ar líne. Íomhá mhór ar fáil anseo.

1 2 3 4 5 9