Cartlann Catagóir: Nuacht ó COGG

Cúla4 ar Scoil – Seachtain 13 agus 14

TÉAMA – SA BHAILE 

Seachtain 13 – ón Luan 30 Samhain go Déardaoin 3 Nollaig

&

Seachtain 14 – ón  Luan 7 Nollaig  go Déardaoin 10 Nollaig

SA BHAILE téama na coicíse seo ar CÚLA4 AR SCOIL ina mbeidh ár múinteoirí ag déanamh iniúchta ar bhailte agus ar theaghlaigh ilghnéitheacha éagsúla an domhain.

Beidh Orla ag breathnú ar troscáin agus seomraí an tí agus beidh Síle ag díriú ar na céimeanna a bhaineann le teach a thógáil chomh maith le cur síos a dhéanamh ar theaghlach.

Sna hábhair OSIE déanfaidh Síle ciorcad simplí leictreach agus scrúdóidh sí na saintréithe a bhaineann le  híoglú.  Beidh Orla ag cur   teach agus gnéithe eile de shaol a mamó, nuair a bhí sí óg, i gcomparáid lena teach agus le gnéithe éagsúla dá saol féin.

Réiteach fadhbanna bunaithe ar achar dromchlaí a thomhas, dromchlaí troscán agus ballaí san áireamh, a bheidh ar bun ag an mbeirt mhúinteoirí sa Mhata.

Beidh míonna na bliana agus orduimhreacha á gcur i láthair ag Orla do na ranganna Naíonán chomh maith.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luan go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cula4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cúla4. 

Peig.ie – Amhránaithe á lorg

Tá amhránaithe agus ceoltóirí á lorg chun amhrán Nollag as Gaeilge a thaifeadadh ar mhaithe le hairgead a thiomsú ar son eagraíocht charthanachta.

Tá Cumann na bhFiann ag tabhairt faoi fhíseán d’amhrán Nollag a thaifeadadh i mbliana ar son na carthanachta ALONE, a chuidíonn le daoine aosta atá ina gcónaí leo féin.

Ó tharla nach bhfuil daoine in ann bualadh le chéile chun an físeán seo a thaifeadadh, táthar ag iarraidh ar dhaoine iad féin a thaifeadadh ag canadh nó ag seinm an amhráin ‘Dóchas’, leagan Gaeilge d’amhrán cáiliúil John Lennon ‘Happy Xmas (War Is Over)’.

Beidh an físeán mór á sheoladh go poiblí i dtús mhí na Nollag.

Tá an togra dírithe ar dhaoine óga idir 10-18 bliain d’aois ach deir Cumann na bhFiann nach bhfuil sé teoranta don aoisghrúpa seo amháin.

Is féidir le daoine iad féin a thaifeadadh ar fhón póca ach moltar do dhaoine úsáid a bhaint as cluasáin agus micreafón más féidir.

Is féidir na sonraí ar fad a fheiceáil ar cnb.ie.

Léigh Leat – Nádúr

Tá Léigh Leat tar éis cúínne nádúir a chur lena suíomh. Tráth na gCeist iontacha bunaithe ar Éin na hÉireann ar fáil anseo.

Gníomhaíocht Neamhtheagmhálacha don Bhunscoil

Foilsiúcháin nua ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Gníomhaíocht Neamhtheagmhálacha don Chorpoideachas do gach rang sa Bhunscoil an fáil anseo agus Obair Baile sa Chorpoideachas: Bí Gníomhach Gach Lá ar fail anseo.

Cúla4 ar Scoil

Díreofar ar an téama ‘An Geimhreadh’  an choicís seo ar CÚLA4 AR SCOIL.

Beidh Múinteoir Orla ag taispeáint dúinn cén chaoi le sneachta bréige a dhéanamh agus fear sneachta a thógáil le sean stoca bán agus rís! Míneoidh Múinteoir Mícheál cén chaoi le dán acrastrach a scríobh faoi shneachta chomh maith le roinnt nathanna a dhéanann cur síos ar aimsir an Gheimhridh a mhúineadh dúinn. Sa mhatamaitic, díreoidh an bheirt mhúinteoirí ar chruth agus spás. Beidh Múinteoir Orla ag plé le feasacht ar spásúlacht agus siméadracht agus scrúdóidh Múinteoir Mícheál bealaí le huillinneacha éagsúla a thomhais agus a tharraingt.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luam go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cúla4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cula4. 

Euroguidance – Ag Ullmhú le ‘Lá Oscailte’


An bhfuil tú i mbun ullmhú chun freastal ar lá oscailte i gcoláiste? Ar lá oscailte fíorúil? Nó ar aonach oideachais? Is cuma más ag féachaint ar roghanna sa tír seo nó áit eile san Eoraip atá tú, seo roinnt leideanna úsáideacha chun cabhrú leat ullmhú! Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil.

Tráth na gCeist Mhatamaitice don Bhunscoil


Tá sraith Tráth na gCeist Táblaí Bunscoile cruthaithe ag COGG. Tá 104 Tráth na gCeist Kahoot ar fáil chun cleachtadh a dhéanamh ar an suimiú, dealú, méadú agus roinnt. Is féidir na Tráth na gCeist a fháil anseo.

1 2 3 5