Cartlann Catagóir: Nuacht ó COGG

Fí na Folláine: Múinteoirí Rang 2 de dhíth


Tá an chomhlacht Outside the Box ag lorg múinteoirí rang a 2 as scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge lena dtuairim a chur ar fáil faoi oiriúnacht na teanga i ndréacht de Fí na Folláine (Weaving Wellbeing): Buanna Pearsanta- Leabhrán an Dalta. Cuirfear cóip den sraith iomlán ar fáil do scoileanna a ghlacann páirt. Tá práinn leis an taighde seo de bharr go bhfuil sé i gceist an leabhar a bheith ar fáil don scoilbhliain nua. Seo deis inchur a bheith agat maidir le teanga na sraithe seo.

Féach www.otb.ie. Teagmháil [email protected][email protected]

Bímis Réidh!


D’athraigh saolta leanaí óga go tobann nuair a dúnadh seirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige agus scoileanna i mí an Mhárta mar fhreagairt ar éigeandáil COVID-19. De réir mar a ullmhaíonn leanaí le filleadh ar sheirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige nó an t-aistriú a dhéanamh chuig an réamhscoil agus an scoil den chéad uair, ba chóir do thuismitheoirí a bheith cinnte go bhfuil roinnt gníomhartha ar féidir leo a dhéanamh sa bhaile chun tacú leis na haistrithe tábhachtacha seo. Cliceáil anseo chun níos mó a léamh.

Turas Tíre sa Teach


Turas Tíre sa Teach – Leabhar gleoite nua le Sadhbh Devlin, maisithe ag Tarsila Kruse. Ní gá an teach a fhágáil leis an tír a thaisteal! É lán le gníomhaíochtaí spraoiúla agus oideachasúla. Ar fáil anseo.

Cúla 4 ar Scoil don Samhradh


Tá TG4 chun sraith nua a bheidh dírithe ar pháistí óga a chraoladh nuair a thiocfaidh deireadh le Cúla4 ar Scoil ag deireadh na míosa seo.
Tá go leor páistí Gaeltachta agus Gaelscoile á mealladh gach maidin ag Cúla4 ar Scoil, clár scoil sa bhaile TG4 a dtiocfaidh deireadh leis ar an 26 Meitheamh.
Agus na campaí samhraidh a chuirtear ar fáil do ghasúir óga gach bliain idir dhá cheann na meá de bharr shrianta Covid-19, tá TG4 chun tús a chur le sraith nua, Campaí Cúla4, chun páistí a choinneáil gnóthach. Is féidir leat an scéal a fháil ina hiomlán anseo.

1 2 3