Category Archives: Nuacht ó COGG

FOLÚNTAIS: Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile agus Cigirí Iar-bhunscoile

Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile

Tá COGG ag earcú Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile. Le do thoil féach ar an leabhrán eolais agus foirm iarratais:
Leabhrán Eolais Oifigeach Oideachais IBS POG
Foirm Iarratais Oifigeach Oideachais IBS

Cigireacht

An bhfuil suim agat a bheith i do chigire iar-bhunscoile leis an Roinn Oideachais agus Scileanna? D’fhógair an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhísí Poiblí comórtas earcaíochta do chigirí iar-bhunscoile Gaeilge, Ceimice agus/nó Bitheolaíochta, Iodáilise, Tíreolaíochta, Staire agus Ríomheolaíochta ar an 24 Bealtaine. Is é an 13 Meitheamh an dáta deireanach d’iarratais. Tuilleadh sonraí ar www.publicjobs.ie

Liostaí Leabhair 2019/2020

Tá na liostaí leabhair d’Iarbhuinscoileanna agus Bunscoileanna don bhliain 2019/2020 ar fáil anois ar suíomh COGG faoin gceannteideal ‘Áiseanna’ – ‘Eolaire Áiseanna Teagaisc’ (ar bharr an leathanach baile)

Bleaist Eolaíochta san RDS – Fís

Bhí COGG ag obair leis an RDS i mbliana chun tuilleadh Gaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta a mhealladh chun páirt a ghlacadh i mBleaist Eolaíochta. D’éirigh go hiontach linn anseo i mBaile Átha Cliath le beagnach 30 Gaelscoil/Scoil Ghaeltachta ag glacadh páirte agus i láthair ar an lá. Chuaigh muid ann ar an lá le comhlacht léirithe chun taifead a dhéanamh ar an obair iontach atá déanta ag na daltaí bunscoile agus ag a gcuid múinteoirí. Féach ar an bhfíseán seo a léiríonn archaighdeán Gaeilge agus dea-obair na bpáistí.

Cliceáil anseo: https://vimeo.com/327936374 

 

Triailscrúduithe 2019

Tá Triailscrúduithe na bliana seo do na hábhair éagsúla anois ar fáil le híoslódáil ó shuíomh COGG. Seoladh pasfhocal ag na hiar-bhunscoileanna uile an tseachtain seo caite agus ba chóir go mbeadh sin libh gan mhoill. Úsáid an pasfhocal le lógáil isteach faoin roinn ‘Páipéir Scrúdaithe’ ar leathanach baile suíomh COGG.

Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)

Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)

Cóid CAO: CM003/CM004

Má tá suim agat sa bhunmhúinteoireacht agus sa Ghaeilge- is í seo an chéim duitse!

Beidh Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) in Institiúid Oideachais Marino ó Mheán Fómhair, 2019.

Tuilleadh eolais arwww.mie.ie/oid

Bleast Eolaíochta

Beidh imeacht mór eolaíochta ag tarlú i mBaile Átha Cliath agus i Luimneach i 2019. Eagraítear an imeacht seo gach bliain ach i mbliana is mian leo ceantar Gaelscoile a chruthú ina mbeidh scoileanna as gach cearn d’Éirinn ag taispeáint a gcuid tionscadal trí Ghaeilge.

Ní chomórtas atá ann ach deis do na páistí agus do na múinteoirí scileanna cruthaitheacha agus smaointeoireachta s’acu a fhorbairt. Bíonn cuidiú agus comhairle ar fáil faoin dóigh is fearr le tabhairt faoin tionscadál. Beidh liúntas €75 ar fáil le cuidiú leis an chostas taistil. Is gá iarratas a chur isteach roimh 21 Samhain.

Is deis iontach é seo do pháistí Gaelscoile bualadh lena chéile taobh amuigh de shuíomh na scoile.

Má bhíonn aon cheist agat nó tuilleadh eolais uait, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil liom nó ríomhphost a chur chuig Diarmuid [email protected] atá á reáchtáil.

Eolas breise anseo: Bleast Eolaíochta

1 2 3 16