Cartlann Catagóir: Nuacht ó COGG

Bleaist Eolaíochta

BLEAIST EOLAÍOCHTA

 5 Márta 2020 san RDS i mBaile Átha Cliath

Tabhair cuairt ar www.esbscienceblast.com chun do rang a chlárú agus chun eolas breise a fháil

Tá Bleaist Eolaíochta BSL á eagrú do na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Tá an spriocdáta chun clarú ag teannadh linn ar an 22 Eanáir agus táimid ag iarraidh na scoileanna ar fad a spreagadh le páirt a ghlacadh ann.

Téacs & Trialacha 2 – Caibidlí Nua

Téacs & Trialacha 2. Caibidlí 1-3 ar fáil anseo (ar an leathanach baile)

Caibidlí eile ag teacht de réir a chéile.

Beidh an téacsleabhar ar fáil sna siopaí faoi shaoire an tsamhraidh.

**Trialscrúduithe 2020- ar fáil anois**

Tá Trialscrúduithe 2020 ar fáil ón suíomh seo anois ach an nasc seo a leanúint: https://www.cogg.ie/past-mock-exam-papers-2/

Gach eolas maidir le rochtain seolta chuig Rúnaí na Scrúduithe i do scoil.

Liostaí Leabhair 2019/2020

Tá na liostaí leabhair d’Iarbhuinscoileanna agus Bunscoileanna don bhliain 2019/2020 ar fáil anois ar suíomh COGG faoin gceannteideal ‘Áiseanna’ – ‘Eolaire Áiseanna Teagaisc’ (ar bharr an leathanach baile)

Bleaist Eolaíochta san RDS – Fís

Bhí COGG ag obair leis an RDS i mbliana chun tuilleadh Gaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta a mhealladh chun páirt a ghlacadh i mBleaist Eolaíochta. D’éirigh go hiontach linn anseo i mBaile Átha Cliath le beagnach 30 Gaelscoil/Scoil Ghaeltachta ag glacadh páirte agus i láthair ar an lá. Chuaigh muid ann ar an lá le comhlacht léirithe chun taifead a dhéanamh ar an obair iontach atá déanta ag na daltaí bunscoile agus ag a gcuid múinteoirí. Féach ar an bhfíseán seo a léiríonn archaighdeán Gaeilge agus dea-obair na bpáistí.

Cliceáil anseo: https://vimeo.com/327936374 

 

Triailscrúduithe 2019

Tá Triailscrúduithe na bliana seo do na hábhair éagsúla anois ar fáil le híoslódáil ó shuíomh COGG. Seoladh pasfhocal ag na hiar-bhunscoileanna uile an tseachtain seo caite agus ba chóir go mbeadh sin libh gan mhoill. Úsáid an pasfhocal le lógáil isteach faoin roinn ‘Páipéir Scrúdaithe’ ar leathanach baile suíomh COGG.

Sonraíocht Gaeilge T1

Tá pacáiste le hábhar foghlama do Ghaeilge T1 na chéad bhliana seolta chuig na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

Beidh pacáiste le hábhar foghlama don dara bliain á sheoladh chuig na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge faoi lár na míosa.

Stair: Tá leagan Gaeilge d’ábhar foghlama na chéad bhliana den leabhar ‘Timebound’ seolta chuig na scoileanna.

Tíreolaíocht: Tá leagan Gaeilge d’ábhar foghlama na chéad bhliana den leabhar ‘Real World Geography’ seolta chuig na scoileanna.

Eacnamaíocht Bhaile: Tá leagan Gaeilge d’ábhar foghlama na chéad bhliana den leabhar ‘#EatPlanLive’ seolta chuig na scoileanna.

1 2 3 6