Dianchúrsa

Beidh Dianchúrsa COGG 2023, Féasta Foghlama an tSamhraidh,  ar siúl i mbliana, 14 – 18 Lúnasa. Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. 

Tuilleadh eolais ar fáil sa phóstaer thíos.

Nasc clárúcháin ar fáil anseo.

Tá na seimineáir ghréasáin ábharbhunaithe agus cuir i láthair ábhartha na speisialtóirí i ndáil le Dianchúrsa COGG 2020 agus 2021 ar fáil thíos.

Eolaíocht

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí – Cur i Láthair

Stair

Stair – Cur i LáthairAcmhainní Teagaisc

Tíreolaíocht

Tíreolaíocht – Cur i Láthair

Bitheolaíocht

Bitheolaíocht na hArdteiste – Cur i Láthair

Corpoideachas

Corpoideachas – Cur i Láthair

Staidéar Gnó & Gnó

Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí agus Gnó na hArdteiste – Cur i Láthair

Ceol

An Ghaeilge sa Rang Ceoil – Cur i Láthair

Gnéithe Ceoil – Cur i Láthair

Acmhainní Teanga Ar Líne

Acmhainní Teanga ar Líne – Cur i Láthair

Matamaitic

Matamaitic – Cur i Láthair

Ealaín

Eacnamaíocht Bhaile

Eacnamaíocht Bhaile – Cur i Láthair

Nuatheangacha Iasachta

Taifead ag teacht go luath.

Nuatheangacha Iasachta – Cur i Láthair (Ag teacht go luath)

Reiligiún

Reiligiún – Cur i Láthair

Forbairtí na dTéacsleabhar agus Acmhainní Ar Líne

Forbairtí na dTéacsleabhar agus Acmhainní Ar Líne – Cur i Láthair