Fóram Feasa

 

Fóram Feasa (Comhthionscnamh BOOÉ agus COGG)

Is tionscnamh ceannródaíoch líonraithe agus pobail cleachtais é Fóram Feasa do mhúinteoirí agus ceannairí scoile in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an tionscnamh seo á chur ar fáil go bródúil ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Cuirtear fáilte mhór roimh oideachasóirí ó scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge a bheith mar bhall de phobal a labhraíonn an Ghaeilge, a roinneann paisean don teagasc agus don fhoghlaim, agus atá tiomanta do na dúshláin a shárú agus tacú lena chéile.

Tá an sceideal (Téarma 3 2023/2024) ar fáil anseo.

Mar chlabhsúr ar obair na bliana seo agus súil ar aghaidh go 2024/2025, tá sraith ceardlann eagraithe againn mar chuid d’Fhóram Feasa. Nuair a bheidh gach cur i láthair thart, beifear ag soláthar seomraí don phlé sna grúpaí ábhar éagsúla. Tapaidh an deis teacht le chéile don uair dheireannach roimh dheireadh na scoilbhliana!

02/05/24: Deiseanna labhartha a chothú do scoláirí laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

07/05/24: Na bealaí is éifeachtaí le tacú le sainmhúinteoirí iar-bhunscoile teanga a chomhtháthú ina gcuid ábhar.

14/05/24: Cás staidéar ar mhapáil ar sholáthar um ionchuimisiú agus riachtanais breise oideachasúil.

23/05/24: Conas tacú le haistriú rathúil ón mbunscoil go dtí an iarbhunscoil?

Cláraigh anseo.

Ceisteanna: toirdealbhach@cogg.ie gean.gilger@etbi.ie

Téanaimid ort ar an bhféasta foghlama inár dteannta!

  • Is féidir le múinteoirí agus ceannairí scoile clárú uair ar bith don scoilbhliain seo nó do 2024/2025 anseo.
  • Má tá suim agat bheith i do Cheannaire Ábhair líon isteach an foirm seo.

Ceisteanna:

Gean Gilger Gean.Gilger@etbi.ie

Toirdealbhach Ó Lionáird toirdealbhach@cogg.ie