All posts by COGG

An Domhan Beag Seo


Tá An Domhan Beag Seo, Rang 5 agus 6, i gcló agus ar fáil anois. Tá teácsleabhair & leabhair ghníomhaíochta ann do Stair agus do Thíreolaíocht & Eolaíocht.

Tá an tsraith iomlán ar fáil ó C.J.Fallons anois ó Rang na Naíonán go Rang a 6. Níos mó eolas anseo.

Bímis Réidh!


D’athraigh saolta leanaí óga go tobann nuair a dúnadh seirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige agus scoileanna i mí an Mhárta mar fhreagairt ar éigeandáil COVID-19. De réir mar a ullmhaíonn leanaí le filleadh ar sheirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige nó an t-aistriú a dhéanamh chuig an réamhscoil agus an scoil den chéad uair, ba chóir do thuismitheoirí a bheith cinnte go bhfuil roinnt gníomhartha ar féidir leo a dhéanamh sa bhaile chun tacú leis na haistrithe tábhachtacha seo. Cliceáil anseo chun níos mó a léamh.

Cúla 4 ar Scoil don Samhradh


Tá TG4 chun sraith nua a bheidh dírithe ar pháistí óga a chraoladh nuair a thiocfaidh deireadh le Cúla4 ar Scoil ag deireadh na míosa seo.
Tá go leor páistí Gaeltachta agus Gaelscoile á mealladh gach maidin ag Cúla4 ar Scoil, clár scoil sa bhaile TG4 a dtiocfaidh deireadh leis ar an 26 Meitheamh.
Agus na campaí samhraidh a chuirtear ar fáil do ghasúir óga gach bliain idir dhá cheann na meá de bharr shrianta Covid-19, tá TG4 chun tús a chur le sraith nua, Campaí Cúla4, chun páistí a choinneáil gnóthach. Is féidir leat an scéal a fháil ina hiomlán anseo.