All posts by COGG

Comórtas ‘Cad é do scéal?’

Conas atá a fhios agat cad atá fíor nó bréagach ar líne? An bhfuil a fhios ag do dhaltaí conas déileáil le mífhaisnéis ar líne nó í a aithint? Is seans iontach é an comórtas seo an comhrá seo a thosú!

Tá Trend Micro ag lorg iontrálacha trí Ghaeilge don comórtas #whatsyourstory. Duaiseanna iontacha ar fáil.

Níos mó anseo.

Bleaist Eolaíochta 2023 – Lá na Scoileanna Lán-Ghaeilge

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Bleaist Eolaíocht 2023 ar siúl ‘aghaidh ar aghaidh’ an bhliain seo chugainn. Is clár oideachais neamhiomaíocht do bhunscoileanna é Bleaist Eolaíochta ESB ina bhfiosraíonn an rang iomlán an eolaíocht a bhaineann le ceist shimplí. Cuirtear an obair ranga i láthair ag an ócáid. Sa bhliain 2020 d’eagraigh COGG agus An Foras Pátrúnachta, i gcomhpháirt leis an RDS, ‘Lá Mór na Scoileanna Lán-Ghaeilge’ mar chuid den Bhleaist Eolaíochta. Bhí an-rath ar an ócáid sin agus beidh sé ar siúl arís ar an 2 Márta 2023 san RDS.

Is deis iontach í seo do pháistí teacht le chéile agus dea-obair s’acu a cheiliúradh le chéile chomh maith le spraoi a bheith acu trí Ghaeilge! Ní obair bhreise atá i gceist leis an ócáid seo ach gnáthobair ranga a chur i láthair. Bíonn tacaíocht ar fáil ó fhoireann an RDS i rith an ama agus bronnfar gradam ar gach rang a ghlacann páirt ann. Táimid lán-sásta tacaíocht a thabhairt don ócáid agus don lá speisialta seo, lá gur féidir le scoileanna lán-Ghaeilge teacht le chéile agus molaimid do gach scoil páirt a ghlacadh ann. Beidh ceardlanna agus siamsaíochtaí éagsúla ar siúl ar an lá. Is cinnte go mbainfidh na páistí agus na múinteoirí an-tairbhe as.

Chun cabhrú le costais taistil a íoc, beidh deontas de €100 ar fáil ón RDS agus €100 eile ó COGG / An Foras Pátrúnachta do gach gaelscoil agus scoil ghaeltachta a bheidh i láthair ar an lá (€200 san iomlán). Seolfar amach eolas faoi conas an deontas ó COGG / An Foras Pátrúnachta a fháil i mhí Feabhra.

Má bhíonn aon cheist agat faoin ócáid seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil le foireann an RDS trí na sonraí teagmhála seo – [email protected]. Beidh siad breá sásta cabhrú leat.

Cláraigh anseo

Cruinniú Poiblí

Tá COGG, Gaeloideachas agus an Foras Pátrúnachta ag eagrú cruinniú poiblí maidir leis an bPróiseas Comharliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.
Tionólfar an cruinniú poiblí ag 8pm ar an 6 Nollaig (Dé Máirt) in Óstán an Alex, BÁC 2, D02 H678.
Roinnfear tuilleadh eolais ar an bpróiseas ar an oíche ionas go mbeidh an deis ag na scoileanna agus ag na geallsealbhóirí ábhartha go léir a dtuairimí a roinnt ar an gceist thábhachtach seo. Beidh tionchar fadtréimhseach ag an bpolasaí nua seo ar thodhchaí na teanga agus an oideachais lán-Ghaeilge.
Bígí linn! Cláraigh anseo: https://gaeloideachas.ie/cruinniu-poibli/

Draíocht Dara

A workbook written by Áine Nic Ghiolla Phádraig, Dr. Máire Nic an Bhaird and Laoise Ní Chléirigh, Froebel Department of Primary and Early Education, Maynooth University. Class activities to support children in learning about trees, birds, animals, and insects that can be found/seen in our area.

Available here.

 The Professional Diploma in School Leadership

 The Professional Diploma in School Leadership

Irish Series

What is the Professional Diploma in School Leadership?

A postgraduate course in school leadership developed by the University of Limerick , The National University of Ireland College Galway and the University College Dublin. The programme is supported by the School Leadership Centre.

More information available here.

Creidim Ionat

 Creidim Ionat is a campaign led by mentors- Áine Ní Bhreisleáin, Sinéad Ní Uallacháin and Siún Ní Dhuinn, that will be presented by presentors of Beo ar Éigean from RTE. Each of them will be mentoring three famous personalities, Michael Fry (comedian), Marty Morrissey (RTE presenter and commentator) and Marissa Carter (founder and chief executive of Carter Beauty), to achieve a personal language goal. The public will follow their journey for  the four weeks of the campaign and Beo ar Éigean fostering confidence in their mentees that they too can speak  some Irish.

You can also take part! If you wish to be an Irish speaker this is your chance! Find an Irish language speaker in the media or in your own personal life that will give you confidence and support as a mentor. Explain what it is you would like to achieve and agree on a  target you would like to reach by the end of this campaign on the 11 November  2022.

More information here.

Special Education Seminar 2022

 Gaeloideachas and COGG will be running a seminar on Special Education 2022 in Mullingar Park Hotel, Co.Westmeath, on Thursday, 24th November 2022.

Theme

Flourish – Development opportunities, Growth opportunities

The Programme

There will be a wide range of workshops for both primary and post-primary school teachers and principals with sessions running parallel. For more information and registration link please click here.

Added Date – Mar a Dearfá workshop in Mayo

 The Mar a Déarfá workshop in The Park Hotel, Mullingar on the 23rd November is now full.

There are spaces still available for the workshop being held in Óstán Chnoc Raithní, Westport, Co.Mayo on Wednesday 30th November.

  1. Ceardlann lae Dé Céadaoin, an 23 Samhain, in Óstán na Páirce, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí  ó  9.30 – 4 i.n. (LÁN)
  2. Ceardlann Lae Dé Ceadaoin, an 30 Samhain, in Óstán Chnoc Raithní, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo – (SPÁSANNA FÓS AR FÁIL)

Mar a Déarfá! An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Gradual literacy programme for the whole school.

You can register at the following link: https://bit.ly/CeardlannMAD