Post: Oifigeach Oideachais don Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT) (CLIL)

Oifigeach Oideachais don Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) (CLIL)

Is mian le COGG Oifigeach Oideachais don FCÁT a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998).

Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig: poist@cogg.ie

An dáta druidte: 5.00 i.n. Dé Céadaoin 8 Samhain 2023

Tá an leabhrán eolais ar fáil anseo.