Comhdháil Teagaisc

  • Ar an gCéadaoin 18 Meán Fómhair, reáchtálfaidh Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, le tacaíocht ó COGG agus ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, leath lae oiliúna thar a bheith speisiúil do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile.
  • Tá saorchead isteach, ach ní mór clárú roimh ré ag an nasc seo.
  • Tá gach eolas ar fáil ó teagascucc@gmail.com