Category Archives: Nuacht ó COGG

Taighde nua

Cuirtear taighde nua leis an liosta mór taighde atá ar shuíomh COGG an t-am ar fad. Coinnigh súil ar an leathanach  http://www.cogg.ie/taighde/  leis na huasdátaithe is déanaí a fheiceáil

 

Cúrsa ar líne do mhúinteoirí ealaíne

Tá cúrsa Gaeilge do mhúinteoirí ealaíne ar fáil ar an suíomh ríomhfhoghlama ranganna.com. Is cúrsa é seo a d’fhorbair Gaelchultúr le tacaíocht airgid ó COGG.

Tá stór focal agus frásaí úsáideacha ag baint le gnéithe éagsúla den ealaín le fáil sa chúrsa, mar aon le ceachtanna idirghníomhacha agus treoirfhíseáin don seomra ranga.

Más múinteoir ealaíne tusa agus más mian leat teacht a bheith agat ar an gcúrsa seo ar líne, scríobh chuig [email protected] nó glaoigh ar (01) 484 5220 agus déanfaidh Gaelchultúr tú a chlárú dó.

An tSraith Shóisearach: Stair, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge – Fógra Tábhachtach

An tSraith Shóisearach

STAIR (Time Bound – Folens)

TÍREOLAÍOCHT (Real World Geography – Folens)

EACNAMAÍOCHT BHAILE (#Eat, PLan, Live – EdCo)

FÓGRA TÁBHACHTACH – LEAGAN GAEILGE

Tá aistriúchán á dhéanamh ar na téacsleabhair thuasluaite faoi láthair.

Beidh cóipeanna d’aon trian de na leabhair á gcur ar fáil saor in aisce do gach dalta staire a bheidh sa chéad bhliain sa scoilbhliain nua.

Foilseofar na leabhair ina n-iomlána níos deireanaí sa bhliain ach beidh dóthain ábhar ag na daltaí don chéad bhliain.

GAEILGE

Beidh téacsleabhar Gaeilge á chur ar fáil don chéad agus dara bliain don tsonraíocht nua i scoileanna T1. Cuirfear cóipeanna saor in aisce chuig na scoileanna.

Déanfaidh COGG teagmháil le scoileanna le líon na ndaltaí sa chéad bhliain i Meán Fómhair 2018 a fháil.

1 2 3 4 15