Category Archives: Nuacht ó COGG

Bleast Eolaíochta

Beidh imeacht mór eolaíochta ag tarlú i mBaile Átha Cliath agus i Luimneach i 2019. Eagraítear an imeacht seo gach bliain ach i mbliana is mian leo ceantar Gaelscoile a chruthú ina mbeidh scoileanna as gach cearn d’Éirinn ag taispeáint a gcuid tionscadal trí Ghaeilge.

Ní chomórtas atá ann ach deis do na páistí agus do na múinteoirí scileanna cruthaitheacha agus smaointeoireachta s’acu a fhorbairt. Bíonn cuidiú agus comhairle ar fáil faoin dóigh is fearr le tabhairt faoin tionscadál. Beidh liúntas €75 ar fáil le cuidiú leis an chostas taistil. Is gá iarratas a chur isteach roimh 21 Samhain.

Is deis iontach é seo do pháistí Gaelscoile bualadh lena chéile taobh amuigh de shuíomh na scoile.

Má bhíonn aon cheist agat nó tuilleadh eolais uait, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil liom nó ríomhphost a chur chuig Diarmuid [email protected] atá á reáchtáil.

Eolas breise anseo: Bleast Eolaíochta

Breacadh – Foirm Ordaithe 2018/2019

Breacadh – Iris do dhaoine óga a thaitneoidh  le gach duine (idir bhuachaillí agus chailíní) mar tá sé barclíonta ó chlúdach go clúdach leis na scéalta is deireanaí.

Is féidir orduithe don iris Breacadh a dhéanamh anois don scoilbhliain 2018/2019

Breacadh – Foirm Ordaithe

Is iris í seo atá feiliúnach do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Sonraíocht Gaeilge T1

Tá pacáiste le hábhar foghlama do Ghaeilge T1 na chéad bhliana seolta chuig na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

Beidh pacáiste le hábhar foghlama don dara bliain á sheoladh chuig na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge faoi lár na míosa.

Stair: Tá leagan Gaeilge d’ábhar foghlama na chéad bhliana den leabhar ‘Timebound’ seolta chuig na scoileanna.

Tíreolaíocht: Tá leagan Gaeilge d’ábhar foghlama na chéad bhliana den leabhar ‘Real World Geography’ seolta chuig na scoileanna.

Eacnamaíocht Bhaile: Tá leagan Gaeilge d’ábhar foghlama na chéad bhliana den leabhar ‘#EatPlanLive’ seolta chuig na scoileanna.

I nGrá Dé Rang 3 agus Rang 4

Tá na leabhair ‘I nGrá Dé – Rang 3’ agus ‘I nGrá Dé – Rang 4’ anois ar fáil ó Veritas www.veritas.com  don Staidéar Reiligiúnach.  Aistriúcháin ar na leabhair ‘Grow in Love’ atá iontu.

Tá aistriúchán á dhéanamh ar na leabhair de réir a chéile. Go dtí seo ní raibh ar fáil ach Rang 1 agus Rang 2.

Tá leabhair Rang 5 agus Rang 6 le teacht amach anseo.

Taighde nua

Cuirtear taighde nua leis an liosta mór taighde atá ar shuíomh COGG an t-am ar fad. Coinnigh súil ar an leathanach  http://www.cogg.ie/taighde/  leis na huasdátaithe is déanaí a fheiceáil

 

Cúrsa ar líne do mhúinteoirí ealaíne

Tá cúrsa Gaeilge do mhúinteoirí ealaíne ar fáil ar an suíomh ríomhfhoghlama ranganna.com. Is cúrsa é seo a d’fhorbair Gaelchultúr le tacaíocht airgid ó COGG.

Tá stór focal agus frásaí úsáideacha ag baint le gnéithe éagsúla den ealaín le fáil sa chúrsa, mar aon le ceachtanna idirghníomhacha agus treoirfhíseáin don seomra ranga.

Más múinteoir ealaíne tusa agus más mian leat teacht a bheith agat ar an gcúrsa seo ar líne, scríobh chuig [email protected] nó glaoigh ar (01) 484 5220 agus déanfaidh Gaelchultúr tú a chlárú dó.

An tSraith Shóisearach: Stair, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge – Fógra Tábhachtach

An tSraith Shóisearach

STAIR (Time Bound – Folens)

TÍREOLAÍOCHT (Real World Geography – Folens)

EACNAMAÍOCHT BHAILE (#Eat, PLan, Live – EdCo)

FÓGRA TÁBHACHTACH – LEAGAN GAEILGE

Tá aistriúchán á dhéanamh ar na téacsleabhair thuasluaite faoi láthair.

Beidh cóipeanna d’aon trian de na leabhair á gcur ar fáil saor in aisce do gach dalta staire a bheidh sa chéad bhliain sa scoilbhliain nua.

Foilseofar na leabhair ina n-iomlána níos deireanaí sa bhliain ach beidh dóthain ábhar ag na daltaí don chéad bhliain.

GAEILGE

Beidh téacsleabhar Gaeilge á chur ar fáil don chéad agus dara bliain don tsonraíocht nua i scoileanna T1. Cuirfear cóipeanna saor in aisce chuig na scoileanna.

Déanfaidh COGG teagmháil le scoileanna le líon na ndaltaí sa chéad bhliain i Meán Fómhair 2018 a fháil.

1 2 3 4 16