Cartlann Catagóir: Nuacht ó COGG

Dianchúrsa 2020

Beidh Dianchúrsa Gaeilge COGG do mhúinteoirí na n-iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ar siúl ar líne ón 17-21 Lúnasa.  Breis eolais ag teacht go luath.

Taighde nua le Dr. Sinéad Andrews

Taighde nuafhoilsithe ar thacaíochtaí riachtanacha do dhaltaí le riachtanais bhreise oideachais i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

leis an Dochtúir Sinéad Andrews, Ollamh Cúnta, Scoil an Oideachais Ionchuimsithigh agus Speisialta, Institiúid Oideachais OCBÁC.

Taighde le Dr.Sinéad Andrews

1 2 3