Ceisteanna Coitianta

Mura bhfuil freagra do cheiste anseo, is féidir an cheist a sheoladh trí ríomhphost chuig eolas@cogg.ie

Cén áit a bhfaighinn eolas faoi na Coláistí Samhraidh?

Glaoigh ar CONCOS 091-577050 nó www.concos.ie 

Cá háit ar féidir liom leagain Ghaeilge de na hiarpháipéir scrúdaithe stáit a cheannach?

Ba chóir iad a ordú tríd an scoil nó téigh go www.4schools.ie nó glaoigh ar 01-8081494

Teastaíonn uaim aistriúchán a dhéanamh do COGG, cad is gá dom a dhéanamh? Conas a roghnaítear aistritheoirí?

Is gá a bheith creidiúnaithe, féach ar shuíomh www.gaeilge.ie. Cuir do chuid sonraí (taithí, cáilíochta, etc) chuig eolas@cogg.ie agus cuirfear ar phainéal tú. 

Teastaíonn uaim go ndéanfaí leagan Gaeilge d’áis Bhéarla atá agam. Conas is féidir an sprioc seo a chur i gcrích?

Fógraítear scéim mhaoinaithe gach bliain. Seol teachtaireacht chuig eolas@cogg.ie le breis eolais a fháil. 

Tá tionscnamh/togra/tráchtas á scríobh agam faoi chúrsaí tumoideachais/Ghaelscolaíochta srl. cén áit a bhfaighinn tuilleadh eolais?

Féach ar an Taighde atá ar shuíomh COGG. Roghnaigh na píosaí taighde atá déanta cheana agus b’fhéidir go n-aimseoidh tú ansin é. 

Táim ag dul ag múineadh in iarbhunscoil lán-Ghaeilge. An bhfuil aon chúrsaí Ghaeilge ann do mhúinteoirí amháin?

Beidh cúrsa Gaeilge ag COGG ón 20 – 24 Lúnasa 2018. Breis eolais ó COGG ag eolas@cogg.ie nó 01 634 0831

Póstaer – Dianchúrsa 

Chonaic mé Leabharlann shoghluaiste COGG lasmuigh do scoil le déanaí. Teastaíonn uaim roinnt stuif a chonaic mé sa veain a cheannach, cén áit a bhfaighinn a leithéid?

Is féidir ordú a thabhairt do thiománai na veain, nó is féidir iad a ordú i do shiopa leabhar áitiúil nó glaoch ar An Siopa Leabhar 01 478 3814, An Siopa Gaeilge 074-9730500.

Cá bhfaighinn liosta d’áiseanna atá ar fáil le múineadh i nGaelscoil nó i Scoil Ghaeltachta?

Déan an leabhrán a íoslódáil ar www.cogg.ie nó glaoigh ar COGG chun cóip chrua a fháil sa phost.

Cad iad treoracha COGG ar úsáid an lógó?