Cartlann Catagóir: Nuacht ó COGG

Mata Meabhrach

Mata Meabhrach 1-6 : Freagraí

Le teacht ar na bhfreagraí do Mhata Meabhrach 1 -6, is gá do mhúinteoirí r-phost a chur ó sheoladh r-phost oifigiúil na scoile chuig[email protected] agus curifear na freagraí amach chuig an seoladh sin.

Sraith nua drámaíochta ar fáil ón Áisaonad

Aithnítear difreáil sa léitheoireacht sna drámaí seo. Tá na páirteanna scríofa do pháistí a bhfuil ábaltachtaí éagsúla léitheoireachta acu. Is féidir le páistí le hábaltachtaí éagsúla léamh le chéile agus foghlaim óna chéile. Tá páirteanna ann atá furasta (F), ag meánleibhéal (ML) agus dúshlánach (D).

Na drámaí:

Scéal Scéil: Tá gach duine corraithe – tá an comórtas réidh le tosú! Ach le gach ceist éiríonn an Bhean Uasal níos feargaí. Síleann sí gur bréaga iad na freagraí uilig. Nó an é sin an cineál comórtais atá ann? 9780077167349

Lá na nAmadán: Lá na nAmadán atá ann agus tá plean ag na páistí le bob a bhualadh ar Bhean Uí Choinn. Ach níl a fhios acu go bhfuil plean eile ag Bean Uí Choinn. 9780077151386

An Comórtas sa Spéir: Beidh comórtas ag na héin feiceáil cé atá ábalta eitilt níos airde. Ach déanann siad dearmad ar Dhreoilín Beag. Cad é mar a thig le héan beag an bua a fháil ar éin mhóra – Iolar go háirithe? Nuair atá na héin eile ag déanamh réidh don chomórtas, tá Dreoilín ag smaoineamh ar phlean. 9780077151409

Laoch Ligthe i nDearmad: Le linn an Dara Cogadh Domhanda, d’iarr teifigh Ghiúdacha ar Chonsal na Seapáine cuidiú leo. Ordaíodh dó gan cuidiú. Ach má leanann sé an t-ordú gheobhaidh a lán daoine bás. Seo scéal fíor Chiune Sugihara. 9780077151393

Rith Leat!: Nuair a bhí Wilma Rudolph óg bhí sí iontach tinn. Bhí na dochtúirí cinnte de nach siúlfadh sí arís. Níor shíl duine ar bith go mbeadh sí ar dhuine de na reathaithe is fearr ar domhan. 9780077151423

Gadaí Charraig na Gealaí: Tá an chóisir ar dóigh – sluaite daoine, bia maith, rudaí maithe le déanamh. Ach tá níos mó spéise ag Máire agus Micí i gCarraig na Gealaí. Ach nuair a théann siad le hamharc ar an charraig, níl sí ann! An dtig le Máire agus Micí an Mata a dhéanamh leis an mhistéir a réiteach? 9780077151416

1 3 4 5 6 7