Téacsleabhair nua ag teacht do Mheán Fómhair 2024

 • Éire á Múnlú
 • Stair na hArdteistiméireachta
 • Leabhar le Topaicí 2 agus 3 – aistriúchán ar The Making of Ireland.
 • Ar fáil sna siopaí leabhar agus ó dhíoltóirí leabhar.
 • www.educate.ie

 • Aistear Ama 2
 • Stair don Dara Bliain T1ag leanúint ar aghaidh leis an tSraith, Aistear Ama
 • Téacsleabhar Staire nuascríofa ag Edel Ní Loingsigh agus Stiofáin Ó hIfearnáin. Reáchtálfar ceardlann ar líne do mhúinteoirí Staire ar na téacsleabhair seo Déardaoin 16 Bealtaine ar 7.i.n. Cláraigh anseo​.
 • Ar fáil sna siopaí leabhar agus ó dhíoltóirí leabhar do scoilbhliain 2024/25.
 • Aistear Ama 1 – fós ar fáil saor in aisce do scoileanna, ach rphost a chur chuig eolas@cogg.ie.

 • Binneas Ceoil! B
 • Aistriúchán ar théacsleabhar Béarla, ar fáil do scoilbhliain 2024/2025 ó www.edco.ie

 • À La Une
 • Cúrsa Iomlán do Fhraincis na hArdteiste, leagan digiteach agus clóite ar fáil do scoilbhliain 2024/2025 ó www.educate.ie