Iriseoirí an Lae Amárach

Iriseoirí an Lae Amárach

Modúl Idirbhliana ar Zoom dírithe ar dhaltaí Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge.

Ar siúl idir 7 agus 9 Márta 2023.

Beidh deis ag scoláirí idirbhliana tabhairt faoin modúl nua iriseoireachta ar líne, a bheidh á mhúineadh ag cuid de phlúr na n-iriseoirí teilifíse, raidió agus digití.

Reáchtálfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Nuacht RTÉ agus TG4 an modúl, Iriseoirí an Lae Amárach le comhairle ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus ón Roinn Oideachais. Beidh an modúl dírithe ar scoláirí Idirbhliana in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre agus beidh sé ar siúl ar an ardán físchomhdhála Zoom idir 7 agus 9 Márta 2023.

Is deis atá ann do scoláirí léargas ar leith a fháil ar shaol na hiriseoireachta, ionas go bhfeicfeadh scoláirí idirbhliana céard atá i gceist, agus an mbeadh suim acu obair a dhéanamh sa réimse sin sa todhchaí.

LE CLÁRÚ
Le clárú ba cheart do scoileanna brú ar an nasc seo chun an foirm clárúcháin a líonadh isteach.

Is é an Aoine 3 Márta 2023 an spriocdháta do scoláirí le clárú.

Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir leat breathnú ar na ceisteanna coitianta thíos. Muna bhfuil an freagra atá uait ansin, is cóir ríomhphost a sheoladh chuig [email protected].

 

Ceisteanna Coitianta

Cé dó an modúl seo?

Is do scoláirí ó iar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus aonaid lán-Ghaeilge an modúl. Cé go bhfuil sé oscailte do gach uile scoláire san idirbhliain, díríonn an modúl isteach ar scoláirí a bhfuil spéis acu san iriseoireacht mar ghairm bheatha. Tá sé mar aidhm go dtabharfaidh an modúl seo bunchloch na hiriseoireachta agus scéalaíocht físe do scoláirí agus go dtabharfaidh sé spreagadh dóibh díriú isteach ar an gceird áirithe seo.  

Conas is féidir clárú don mhodúl?

Caithfidh comhordaitheoir na hidirbhliana nó múinteoir ábhartha eile cliceáil ar an nasc thuasluaite agus an foirm clárúcháin a líonadh amach ansin.

An bhfuil spriocdháta leis an gclárúchán?

Dúnfaidh an clárúchán Dé hAoine 3ú Márta 2023 ag a 5 i.n.

An bhfuil teorainn le líon na gclárúchán?

Níl teorainn spáis ar an modúl.

Conas a reáchtálfar an modúl?

Reáchtálfar an modúl ar líne tríd an gcóras ZOOM ar feadh tréimhse trí lá ón Máirt an 7 Márta, 2023 go dtí an Déardaoin an 9 Márta, 2023. Is foireann ó chúrsaí meán agus cumarsáide, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus iriseoirí RTÉ, a chraolann ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus a sholáthraíonn ábhar d’árdáin digiteacha a chuirfidh an modúl i láthair. Seolfar nasc an tseisiúin ZOOM chuig an scoil roimh thús an mhodúil.

An mbeidh treoir á cur ar fáil do mhúinteoirí maidir le hamchlár laethúil agus gníomhaíochta an mhodúil?

Tá an t-amchlár le fáil ar shuíomh na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

An bhfaighidh scoláire aitheantas as ucht freastal ar an modúl seo?

Le críoch an mhodúil, seolfar teastas i bhfoirm PDF chun na scoile le priontáil agus le bronnadh ar an scoláire.