Iriseoirí an Lae Amárach

Iriseoirí an Lae Amárach

Modúl Idirbhliana ar Zoom dírithe ar dhaltaí Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge.

Ar siúl idir 1 agus 4 Márta 2021.

Beidh deis ag scoláirí idirbhliana tabhairt faoin modúl nua iriseoireachta ar líne, a bheidh á mhúineadh ag cuid de phlúr na n-iriseoirí teilifíse, raidió agus digití.

Reáchtálfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Nuacht RTÉ agus TG4 an modúl, Iriseoirí an Lae Amárach le comhairle ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus ón Roinn Oideachais. Beidh an modúl dírithe ar scoláirí Idirbhliana in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre agus beidh sé ar siúl ar an ardán físchomhdhála Zoom idir 1 agus 4 Márta 2021.

Is deis atá ann do scoláirí léargas ar leith a fháil ar shaol na hiriseoireachta, ionas go bhfeicfeadh scoláirí idirbhliana céard atá i gceist, agus an mbeadh suim acu obair a dhéanamh sa réimse sin sa todhchaí.

LE CLÁRÚ
Le clárú ba cheart do scoileanna dul i dteagmháil le peadar@cogg.ie le léirithe spéise agus nasc clárúcháin a fháil.

Is í an Chéadaoin 10 Feabhra an spriocdháta do léirithe spéise ó scoileanna.

Is é an Luan 22 Feabhra an spriocdháta do scoláirí le clárú.

Físeán Eolais

Amchlár

Íoslódáil an amchlár

Preasráiteas

 

Íoslódáil an preasráiteas

Ceisteanna Coitianta

Cé dó an modúl seo?

Is do scoláirí ó iar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus aonaid lán-Ghaeilge an modúl. Cé go bhfuil sé oscailte do gach uile scoláire san idirbhliain, díríonn an modúl isteach ar scoláirí a bhfuil spéis acu san iriseoireacht mar ghairm bheatha. Tá sé mar aidhm go dtabharfaidh an modúl seo bunchloch na hiriseoireachta agus scéalaíocht físe do scoláirí agus go dtabharfaidh sé spreagadh dóibh díriú isteach ar an gceird áirithe seo.  

Conas is féidir clárú don mhodúl?

Caithfidh comhordaitheoir na hidirbhliana nó múinteoir ábhartha eile ríomhphost léirithe spéise a sheoladh chuig peadar@cogg.ie. Seolfar nasc clárúcháin chuig an múinteoir ag an tráth sin.

An bhfuil spriocdháta leis an ríomhphost léirithe spéise agus leis an gclárúchán?

Críochnóidh an próiseas léirithe spéise Dé Céadaoin an 10 Feabhra ag a 5 i.n. Dúnfaidh an clárúchán Dé Luain an 22 Feabhra 2021 ag a 5 i.n.

An bhfuil teorainn le líon na gclárúchán?

Tá teorainn spáis ar an modúl.

Conas a reáchtálfar an modúl?

Reáchtálfar an modúl ar líne tríd an gcóras ZOOM ar feadh tréimhse ceithre lá ón luan an 1 Márta, 2021 go dtí an Déardaoin an 4 Márta, 2021. Is foireann ó chúrsaí meán agus cumarsáide, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus iriseoirí RTÉ, a chraolann ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus a sholáthraíonn ábhar d’árdáin digiteacha a chuirfidh an modúl i láthair. Seolfar nasc an tseisiúin ZOOM chuig an scoil roimh thús an mhodúil.

An mbeidh treoir á cur ar fáil do mhúinteoirí maidir le hamchlár laethúil agus gníomhaíochta an mhodúil?

Tá an t-amchlár le fáil ar shuíomh na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

Cé hiad na hiriseoirí a bheidh páirteach sa mhodúl seo?

Roinnfidh an t-iriseoir físe agus fear déanta scannán, Seán Mac an tSíthigh, a chuid scileanna agus a chuid taithí de bheith ag soláthar scéalta físe d’ardchaighdeán do TG4 agus RTÉ.
Tabharfaidh Gormfhlaith Ní Thuairisg cuntas ar na ceisteanna crua a chuireann sí ar dhaoine gach lá ar Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Glacfaidh na láithreoirí nuachta – Eimear Ní Chonaola agus Siún Nic Gearailt – páirt sna ranganna ag tabhairt léargais ar an saol laethúil sna meáin.
Clúdóidh Siún Ní Dhuinn ó RTÉ Digiteach/Gaeilge.ie na dúshláin a bhaineann le scéalta a sholáthar d’ardáin ar líne. Pléifear gairmeacha sna meáin chomh maith le scéalta spóirt a chlúdach do phobal na hÉireann, dream a bhfuil spéis mhór acu ina leithéid.

An bhfaighidh scoláire aitheantas as ucht freastal ar an modúl seo?

Le críoch an mhodúil, seolfar teastas i bhfoirm PDF chun na scoile le priontáil agus le bronnadh ar an scoláire.
Fógra Séanta

Beidh líon teoranta spáis agus moltar do dhaltaí agus scoileanna a bhfuil suim acu san iriseoireacht clárú go luath.