Iriseoirí an Lae Amárach

COMÓRTAS IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH 2024
NÓTA: 

  • Iriseoirí an Lae Amárach: sprioclá deiridh dé hAoine 19.04.23
  • Tá an sprioclá sroichte againn agus tréaslaímid leis na scoileanna atá tar éis iarratas a aighniú go dtí seo.
  • Níl sé ró-dhéanach go fóill agus tuigim go mbraitear faoi bhrú de bharr imeachtaí eile Idirbhliana.
  • Mar sin, táimid sásta síneadh ama a thairiscint do scoileanna atá cláraithe cheana féin linn go dtí dé hAoine 19.04.24.
  • Ciallaíonn sé sin go mbeidh an tréimhse ama céanna ar fáil dóibh siúd atá tar éis iontráil a leagan isteach linn cheana chun snas a chur ar an iontráil más mian leo.

Cuireann TG4 Foghlaim, COGG agus Ollscoil na Gaillimhe fáilte roimh iarratais don chomórtas, Iriseoirí an Lae Amárach 2024.

Is comórtas úr nua é seo a d’eascair ón sainchúrsa Iriseoireachta – ‘Iriseoirí an Lae Amárach’.

Ó thosaigh Iriseoirí an Lae Amárach, tá breis agus míle dalta tar éis a bheith ag foghlaim faoi chúrsaí Iriseoireachta agus Nuachta ó chuid de na hIriseoirí Gaeilge is fearr sa tír.

Tugann Iriseoirí an Lae amárach deis do dhaltaí idirbhliana a bheith ag foghlaim ó iriseoirí atá ag obair i ngort na hiriseoireachta agus scileanna acu féin a chur chun cinn chun obair phraiticiúil a dhéanamh. Is í an sprioc atá le hIriseoirí an Lae Amárach ná glúin úr a spreagadh atá fiosrach, eolach agus tuisceanach faoi chúrsaí nuachta agus cúrsaí Reatha.

Le tacaíocht a thabhairt don chomórtas seo cuirfidh TG4 Foghlaim, COGG agus Ollscoil na Gaillimhe acmhainní foghlama ar TG4 Foghlaim le spreagadh agus tacaíocht a thabhairt don seomra ranga.

Acmhainní – Comórtas Iriseoirí an Lae Amárach 2024

COMÓRTAS 2024

Cláraíonn scoileanna don chomórtas anseo agus cuireann siad tús le hacmhainní ‘Iriseoirí an Lae Amárach’, atá ar fáil ar TG4 Foghlaim, a chlúdach sa seomra ranga.

Baintear úsáid as na hacmhainní teagaisc agus foghlama le daltaí a réiteach chun iarratas na scoile a ullmhú.

Beidh na daltaí ag obair i ngrúpaí (ceathrar nó cúigear) agus iarrtar ar ghrúpaí mír nuachta uile-ardáin a chruthú.

Le cur isteach ar an gcomórtas ní mór do scoláirí mír nuachta uile-ardáin a chruthú agus an mhír a fhoilsiú ar Bhlag m.sh WordPress, blogger, Weebly, Edublog. Ar an mblag ba chóir d’iarratasóirí na gnéithe seo a leanas a chlúdach:

1. Mír Nuachta físe
2. Alt nuachta scríofa
3. Íomhá
4. Gearrthóg fuaime

EOLAS BREISE

Mír Nuachta Físe

Idir 3 agus 5 nóiméad ar fad. Samplaí – Agallamh le duine mór le rá sa cheantar; tuairisc faoi chluiche spóirt; tuairisc faoi chonspóid timpeallachta; tuairisc faoi na dúshláin atá roimh dhaoine óga. 

Mír Nuachta Scríofa

Iarrtar ar scoileanna alt scríofa a théann leis an mír físe a fhoilsiú ar an mblag. Moltar idir 200 agus 250 focal a bheith san alt.

Íomhá

Iarrtar ar daoine óga íomhánna fóirsteanacha a fhoilsiú a dhéanann cur síos ar an mír físe agus ar an mír scríofa. 

Conas a sheolann scoil iarratas isteach?

Iarrtar ar scoileanna Iarratas amháin a dhéanamh ón scoil agus sin a sheoladh isteach chuig iriseoiri@cogg.ie.  

Cathain a bhfuil an clár foghlama ag tosú?

Beidh an clár foghlama ag tosú ar an 15 Eanáir 2024 agus beidh na hacmhainní ar fáil ar shuíomh TG4 Foghlaim

Spriocdháta

An spriocdháta ná an 22 Marta 2024

Ócáid Bhronnta

Beidh an Ócáid Bhronnta ar siúl sa Ghaillimh ar an 9 Bealtaine 2024.

Duaiseanna

Déanfaidh painéal moltóirí breithiúnas ar na hiarratais agus beidh ócáid bhronnta ar siúl ina ndéantar na duaiseanna a bhronnadh ag ócáid speisialta i mí na Bealtaine 2024. Beidh deis ag na buaiteoirí cuairt a thabhairt ar TG4 agus Ollscoil na Gaillimhe agus déanfar (cóipcheart ceadaithe) míreanna nuachta na mbuaiteoirí a fhoilsiú ar ardáin TG4. 

Acmhainní

Físeáin teagaisc:

Google Sites – Google Sites

MS Sway – MS Sway

Moltaí eile chun blag a chruthú:

Squarespace

Blogger

Teagmháil

Is féidir aon cheist eile a sheoladh chugainn ag iriseoiri@cogg.ie
BUNTÁISTÍ OIDEACHAIS

Cothaíonn Iriseoirí an Lae Amárach an tsuim atá ag daltaí scoile sna meáin agus san iriseoireacht. Foghlaimeoidh daltaí scoile tríd na hacmhainní teagaisc faoi na nithe seo a leanas:

• Foinsí Nuachta
• Conas/cén tslí is fearr taighde a dhéanamh?
• Tábhacht na Gaeltachta
• Conas/cén tslí is fearr ábhar scríofa a chruthú agus ról na meán clóite?
• Conas/cén tslí is fearr ábhar faisnéise a chruthú?
• Conas ábhar Raidió do dhaoine óga a chruthú?
• Tábhacht Ról na mBan in earnáil an spóirt
• Clúdach Nuachta trí mhéan na Gaeilge

Cuireadh Iriseoirí an Lae Amárach ar bun le tuiscint, eolas agus meas a chothú i measc dhaltaí scoile idirbhliana san Iriseoireacht agus sa Nuacht. Tá sé mar aidhm ag Iriseoirí an Lae Amárach glúin úr a spreagadh le tabhairt faoin Iriseoireacht agus iad a chothú le bheith ag scríobh, ag taifeadadh agus ag clúdach ábhar nuachta ar dhóigh atá iontaofa, sultmhar agus eolach.

Tugann na hacmhainní teagaisc atá ar fáil leis an gcomórtas seo deis do dhaltaí a bheith eolach ar chúrsaí reatha, tuiscint a bheith acu ar an tábhacht a bhaineann le scéalta a roinnt agus a chlúdach go háitiúil agus go hidirnáisiúnta.

Tá sé mar sprioc ag Iriseoirí an Lae Amárach slí a thaispeáint do dhaoine óga faoi na deiseanna fostaíochta atá san earnáil.