Iriseoirí an Lae Amárach

Iriseoirí an Lae Amárach

Modúl Idirbhliana ar Zoom dírithe ar dhaltaí Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge.

Ar siúl idir 1 agus 3 Márta 2022.

Beidh deis ag scoláirí idirbhliana tabhairt faoin modúl nua iriseoireachta ar líne, a bheidh á mhúineadh ag cuid de phlúr na n-iriseoirí teilifíse, raidió agus digití.

Reáchtálfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Nuacht RTÉ agus TG4 an modúl, Iriseoirí an Lae Amárach le comhairle ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus ón Roinn Oideachais. Beidh an modúl dírithe ar scoláirí Idirbhliana in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre agus beidh sé ar siúl ar an ardán físchomhdhála Zoom idir 1 agus 3 Márta 2022.

Is deis atá ann do scoláirí léargas ar leith a fháil ar shaol na hiriseoireachta, ionas go bhfeicfeadh scoláirí idirbhliana céard atá i gceist, agus an mbeadh suim acu obair a dhéanamh sa réimse sin sa todhchaí.

LE CLÁRÚ
Le clárú ba cheart do scoileanna brú ar an nasc seo chun an foirm clárúcháin a líonadh isteach.

Is é an Luan 21 Feabhra an spriocdháta do scoláirí le clárú.

Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir leat breathnú ar na ceisteanna coitianta thíos. Muna bhfuil an freagra atá uait ansin, is cóir ríomhphost a sheoladh chuig [email protected].

Físeán Eolais

Ceisteanna Coitianta

Cé dó an modúl seo?

Is do scoláirí ó iar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus aonaid lán-Ghaeilge an modúl. Cé go bhfuil sé oscailte do gach uile scoláire san idirbhliain, díríonn an modúl isteach ar scoláirí a bhfuil spéis acu san iriseoireacht mar ghairm bheatha. Tá sé mar aidhm go dtabharfaidh an modúl seo bunchloch na hiriseoireachta agus scéalaíocht físe do scoláirí agus go dtabharfaidh sé spreagadh dóibh díriú isteach ar an gceird áirithe seo.  

Conas is féidir clárú don mhodúl?

Caithfidh comhordaitheoir na hidirbhliana nó múinteoir ábhartha eile cliceáil ar an nasc thuasluaite agus an foirm clárúcháin a líonadh amach ansin.

An bhfuil spriocdháta leis an gclárúchán?

Dúnfaidh an clárúchán Dé Luain an 21 Feabhra 2022 ag a 5 i.n.

An bhfuil teorainn le líon na gclárúchán?

Níl teorainn spáis ar an modúl.

Conas a reáchtálfar an modúl?

Reáchtálfar an modúl ar líne tríd an gcóras ZOOM ar feadh tréimhse trí lá ón Máirt an 1 Márta, 2022 go dtí an Déardaoin an 3 Márta, 2022. Is foireann ó chúrsaí meán agus cumarsáide, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus iriseoirí RTÉ, a chraolann ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus a sholáthraíonn ábhar d’árdáin digiteacha a chuirfidh an modúl i láthair. Seolfar nasc an tseisiúin ZOOM chuig an scoil roimh thús an mhodúil.

An mbeidh treoir á cur ar fáil do mhúinteoirí maidir le hamchlár laethúil agus gníomhaíochta an mhodúil?

Tá an t-amchlár le fáil ar shuíomh na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

Cé hiad na hiriseoirí a bheidh páirteach sa mhodúl seo?

Glacfaidh an láithreoir nuachta Eibhlín Ní Choistealbha ó Nuacht TG4/RTÉ páirt sna ranganna ag tabhairt léargais ar an saol laethúil sna meáin. Tabharfaidh comhfhreagraí dlí RTÉ agus láithreoir Finné, TG4, Orla O’Donnell cuntas ar obair an iriseora sna cúirteanna coiriúla.  Roinnfidh an t-iriseoir Shane Ó Curraighín ó 7Lá, TG4 a chuid scileanna agus a chuid taithí de bheith ag soláthar scéalta nuachta agus cúrsaí reatha don teilifís.  Beidh láithreoir Drivetime RTÉ Raidió a hAon, Cormac Ó hEadhra ag cur síos ar na ceisteanna crua a chumann sé gach tráthnóna.  Tabharfaidh Áine Ní Bhreisleáin, iriseoir de chuid RTÉ Raidió na Gaeltachta, láithreoir an chláir Bladhaire ar RnaG agus An Cósta Thiar ar TG4 spléachadh ar obair an iriseora raidió, beidh an t-iriseoir agus léiritheoir Póilín Nic Géidigh ó RTÉ Raidió na Gaeltachta ag caint faoi scéalta áitiúla a chlúdach.    Clúdóidh Méabh Ní Thuathalláin ó TG4/RTÉ agus iar-iriseoir clóite le tuairisc.ie na dúshláin a bhaineann le scéalta a sholáthar d’ardáin ar líne.  Cuirfidh Beirní Ní Chuinn pictiúr os ár gcomhair den obair agus den fhreagracht a bhíonn ar an eagarthóir nuachta. Beidh léachtóirí sna meán ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag roinnt a gcuid saineolais leis na scoláirí.  Tabharfaidh an cúrsa léargas freisin ar ghairmeacha sna meáin.

An bhfaighidh scoláire aitheantas as ucht freastal ar an modúl seo?

Le críoch an mhodúil, seolfar teastas i bhfoirm PDF chun na scoile le priontáil agus le bronnadh ar an scoláire.