Monthly Archives: Samhain 2020

Peig.ie – Amhránaithe á lorg

Tá amhránaithe agus ceoltóirí á lorg chun amhrán Nollag as Gaeilge a thaifeadadh ar mhaithe le hairgead a thiomsú ar son eagraíocht charthanachta.

Tá Cumann na bhFiann ag tabhairt faoi fhíseán d’amhrán Nollag a thaifeadadh i mbliana ar son na carthanachta ALONE, a chuidíonn le daoine aosta atá ina gcónaí leo féin.

Ó tharla nach bhfuil daoine in ann bualadh le chéile chun an físeán seo a thaifeadadh, táthar ag iarraidh ar dhaoine iad féin a thaifeadadh ag canadh nó ag seinm an amhráin ‘Dóchas’, leagan Gaeilge d’amhrán cáiliúil John Lennon ‘Happy Xmas (War Is Over)’.

Beidh an físeán mór á sheoladh go poiblí i dtús mhí na Nollag.

Tá an togra dírithe ar dhaoine óga idir 10-18 bliain d’aois ach deir Cumann na bhFiann nach bhfuil sé teoranta don aoisghrúpa seo amháin.

Is féidir le daoine iad féin a thaifeadadh ar fhón póca ach moltar do dhaoine úsáid a bhaint as cluasáin agus micreafón más féidir.

Is féidir na sonraí ar fad a fheiceáil ar cnb.ie.

Léigh Leat – Nádúr

Tá Léigh Leat tar éis cúínne nádúir a chur lena suíomh. Tráth na gCeist iontacha bunaithe ar Éin na hÉireann ar fáil anseo.

Gníomhaíocht Neamhtheagmhálacha don Bhunscoil

Foilsiúcháin nua ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Gníomhaíocht Neamhtheagmhálacha don Chorpoideachas do gach rang sa Bhunscoil an fáil anseo agus Obair Baile sa Chorpoideachas: Bí Gníomhach Gach Lá ar fail anseo.

Euroguidance – Ag Ullmhú le ‘Lá Oscailte’


An bhfuil tú i mbun ullmhú chun freastal ar lá oscailte i gcoláiste? Ar lá oscailte fíorúil? Nó ar aonach oideachais? Is cuma más ag féachaint ar roghanna sa tír seo nó áit eile san Eoraip atá tú, seo roinnt leideanna úsáideacha chun cabhrú leat ullmhú! Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil.

Tráth na gCeist Mhatamaitice don Bhunscoil


Tá sraith Tráth na gCeist Táblaí Bunscoile cruthaithe ag COGG. Tá 104 Tráth na gCeist Kahoot ar fáil chun cleachtadh a dhéanamh ar an suimiú, dealú, méadú agus roinnt. Is féidir na Tráth na gCeist a fháil anseo.