Iasacht chuig Scoileanna Eorpacha – Múinteoirí de dhíth

Tá iarratais á lorg ag an Roinn Oideachais ó mhúinteoirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu atá lánchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, le dul ar iasacht chuig na poist sna Scoileanna Eorpacha thíos ag tosú ar an 1 Meán Fómhair 2024. 

 

Iasachtaí do Mhúinteoirí Bunscoile  

Áiteanna na bPost Bunscoile  Bunscoil (6 – 10 mbliana d’aois)   
Lucsamburg 1  Post amháin 

 

Lucsamburg II 

 

Post amháin 
Frankfurt  Post amháin 

 

Karlsruhe  Post amháin 

 

An Bhruiséil 1  Post amháin 

 

Bergen  Post amháin 

 

Varese  Post amháin (Cáilíochtaí tacaíocht foghlama inmhianaithe) 

 

 

Iasachtaí do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile:                    

Áiteanna na bPost Iar-bhunscoile  Iar-bhunscoil (11 – 18 mbliana d’aois)  Ábha(i)r 
Mol  Gaeilge agus Ceol Gaeilge agus Ealaín Gaeilge agus Corpoideachas nó Gaeilge agus Béarla (T1 & T2)1 
Frankfurt  Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg 1   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) 
Lucsamburg II   Gaeilge agus Béarla (T1 & T2) Gaeilge agus Stair Gaeilge agus Tíreolaíocht  

 

An Bhruiséil II  Eacnamaíocht agus Stair  

 

 

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais anseo; gov.ie – Secondment of teachers to European Schools (www.gov.ie) . Is é 5pm ar 05 Feabhra 2024 an dáta deiridh is féidir iarratais chomhlánaithe a chur isteach.