Coiste ETIM – Múinteoirí Bunscoile de dhíth

Tá COGG ag iarraidh coiste do mhúinteoirí a chur le chéile chun acmhainní ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) a fhorbairt a bheadh in oiriúint do Rang 3 – Rang 6. Beidh dhá chruinniú lae aghaidh ar aghaidh i gceist chomh maith le cruinnithe ar líne.

Má tá suim agat a bheith páirteach sa choiste seo líon isteach an fhoirm seo.