Leabhair Dhigiteacha

Leabhair Dhigteacha

 

 

 

 

Stair – Stór Staire

Tíreolas – Tíreolaíocht don Ré Nua

Eacnamaíocht Bhaile – #IthPleanáilMair

 

An tSraith Shóisearach Nua

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain) – Íoslódáil anseo

*Nótaí oiriúnaithe ó www.ceacht.ie agus aonad litríochta lena n-áirítear gearrscéalta, amhráin agus dánta.

Fiosrú na hEolaíochta – ar fáil ó Edco

Fiosrú na hEolaíochta, Portfóilió na nDaltaí – ar fáil ó Edco

Am Gnó – ar fáil ó Edco

 

An Teastas Sóisearach & Idirbhliain

Fillteán Gnó (PDF)

Ó Chlochaois go Spásrás (PDF)

Deán Réidh – ar fáil ó Edco

Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh – ar fáil ó An Gúm

Grafaic Theicniúil – ar fáil ó An Gúm

Cúrsa Iomlán Staire (ceachtanna amháin, níl an leabhar iomlán ar fáil go digiteach) – Ceachtanna

Fócas ar an Stair – ar fáil ó An Gúm

Geo Nua – ar fáil ó Edco

Nua-Thíreolaíocht – ar fáil ó An Gúm

Cuardach na Brí – ar fáil ó Veritas

Cogar Nua (leabhar gramadaí) – ar fáil ó Edco

Fillteán Eolaíochta 

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Téacs & Trialacha (Sraith Iomlán) – COGG

Ar Scáth a Chéile (OSSP) – COGG

Fonn Ceoil – Leabhar 1 (ibook formáid)

Fonn Ceoil – Leabhar 2 (ibook formáid)

Fonn Ceoil – Leabhar 3 (ibook formáid)

Fonn Ceoil, Croíleabhar (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán A (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán B (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán C (PDF)

 

An Ardteistiméireacht

Ceol don Ardteist A (PDF)

Ceol don Ardteist B (PDF)

Gafa le Gnó (PDF)

Innealltóireacht – Nótaí (PDF)

Innealltóireacht agus Teicneolaíocht Bhunúsach le Seán Ó Tuairisg – ar fáil ó An Gúm

Beo Beathach, Cuid 1 – ar fáil ó An Gúm

Fisic don Ré Nua – ar fáil ó An Gúm

Deutsch Fur die Mundliche Prufung – ar fáil ó Folens

Ar Thóir an Fhlaithis agus Tionchar na Críochdheighilte – ar fáil ó An Gúm

Násiúnta agus Teannas Idirnáisiúnta – ar fáil ó An Gúm

An Domhan Inniu  – ar fáil ó Edco (Tá leabhar 2, Roghanna 6 agus 7 ar fáil ó Edco Digital agus tá leabhar 3, Cúrsa Toghthach 5 ar fáil ó Edco Digital)

Bunchlocha na Beatha – ar fáil go ó Edco

Tuiscint don Ealaín – ar fáil ó An Gúm

Cogar Nua (leabhar gramadaí) – ar fáil ó Edco

Everday Living (Eacnamaíocht Bhaile) Téacsleabhar, leabhar saothair agus leabhar oidis – ar fáil ó Edco (níl leagan clóite ar fáil)

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Téacs & Trialacha (Sraith Iomlán) – COGG

Amach Anseo (Gairmthreoir) – COGG