Leabhair Dhigiteacha

Leabhair Dhigteacha

Ar an leathanach seo tá liosta do na leabhair dhigiteacha atá ar fáil don tSraith Shóisearach Nua, an Ardteistiméaracht, an Teastas Sóisearach agus an Idirbhliain.

An tSraith Shóisearach Nua

 


Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain) – Íoslódáil anseo

*Nótaí oiriúnaithe ó www.ceacht.ie agus aonad litríochta – gearrscéalta, amhráin agus dánta, mar shampla.


Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Dara / Tríú Bliain) – Dúchas


Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG
An Ardteistiméireacht

Innealltóireacht agus Teicneolaíocht Bhunúsach le Seán Ó Tuairisg – ar fáil ó An Gúm


Beo Beathach, Cuid 1 – ar fáil ó An Gúm

Beo Beathach Cuid 2 – ar fáil ó An Gúm

Fisic don Ré Nua – ar fáil ó An Gúm


Ar Thóir an Fhlaithis agus Tionchar na Críochdheighilte – ar fáil ó An Gúm

Náisiúnstáit agus Teannas Idirnáisiúnta – ar fáil ó An Gúm

Tuiscint don Ealaín – ar fáil ó An Gúm

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Amach Anseo (Gairmthreoir) – COGG

An Teastas Sóisearach & Idirbhliain

 


Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh – ar fáil ó An Gúm


Grafaic Theicniúil – ar fáil ó An Gúm


Cúrsa Iomlán Staire (ceachtanna amháin, níl an leabhar iomlán ar fáil go digiteach) – Ceachtanna

Fócas ar an Stair – ar fáil ó An Gúm


Tá sraith podchraoltaí Apple faoi Fócas ar an Stair ar fáil anseo


Nua-Thíreolaíocht – ar fáil ó An Gúm


Cuardach na Brí – ar fáil ó Veritas


Ar Scáth a Chéile (OSSP) – COGG


Fonn Ceoil – Leabhar 1 (formáid ibook)


Fonn Ceoil – Leabhar 2 (formáid ibook)

Fonn Ceoil – Leabhar 3 (formáid ibook) (Tá gá le iPad nó iBooks ar do ríomhaire)