Digital Books

Leabhair Dhigteacha

 

 

 

The New Junior Cycle

Gaeilge – Dúchas

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (First Year) – Download here

Fiosrú na hEolaíochta  – available from EDCO

Fiosrú na hEolaíochta, Student Portfolio – available from EDCO

Am Gnó  – available from EDCO

Stair – Stór Staire

Tíreolas – Tíreolaíocht don Ré Nua

Eacnamaíocht Bhaile – #IthPleanáilMair

Ceol – Tonnta Fuaime 1

Ceol – Tonnta Fuaime 2

 

Junior Certificate and Transition Year

Fillteán Gnó (PDF)

Ó Chlochaois go Spásrás (PDF)

Deán Réidh – available from Edco

Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh – available from An Gúm

Grafaic Theicniúil – available from An Gúm

Cúrsa Iomlán Staire (Lessons only, book is not available digitally) – Ceachtanna

Fócas ar an Stair – available from An Gúm

Geo Nua – available from Edco

Nua-Thíreolaíocht – available from An Gúm

Cuardach na Brí – available from Veritas

Cogar Nua (leabhar ghramadaí) – available from Edco

Fillteán Eolaíochta

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Téacs & Trialacha (Entire Series) – COGG

Ar Scáth a Chéile (OSSP) – COGG

Fonn Ceoil – Leabhar 1 (ibook format)

Fonn Ceoil – Leabhar 2 (ibook format)

Fonn Ceoil – Leabhar 3 (ibook format)

(Your will need an iPad or iBooks on your computer)

Fonn Ceoil, Croíleabhar (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán A (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán B (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán C (PDF)

 

Leaving Certificate

Ceol don Ardteist A (PDF)

Ceol don Ardteist B (PDF)

Gafa le Gnó (PDF)

Innealltóireacht – Nótaí (PDF)

Innealltóireacht agus Teicneolaíocht Bhunúsach le Seán Ó Tuairisg – available from An Gúm

Beo Beathach, Cuid 1 – available from An Gúm

Fisic don Ré Nua – available from An Gúm

Deutsch Fur die Mundliche Prufung – available from Folens

Ar Thóir an Fhlaithis agus Tionchar na Críochdheighilte – available from An Gúm

Násiúnta agus Teannas Idirnáisiúnta – available from An Gúm

An Domhan Inniu  – available from Edco (Tá leabhar 2, Roghanna 6 agus 7 available from Edco Digital agus tá leabhar 3, Cúrsa Toghthach 5 ar fáil ó Edco Digital)

Bunchlocha na Beatha – available from Edco

Tuiscint don Ealaín – available from An Gúm

Cogar Nua (leabhar ghramadaí) – available from Edco

Everday Living (Eacnamaíocht Bhaile) Téacsleabhar, leabhar saothair & leabhar oideas – available from Edco (No printed version available)

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Téacs & Trialacha (Entire Series) – COGG

Amach Anseo (Gairmthreoir)  – COGG