Digital Books

Leabhair Dhigteacha

On this page you will find a list of digital books that are available for the New Junior Cycle, the Leaving Certificate, The Junior Certificate and Transition Year.

The New Junior Cycle

 


Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (First Year) – Íoslódáil anseo

*Appropriate notes available from www.ceacht.ie with units on literature, short stories, songs and poems.


Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (Second / Third Year) – Dúchas


Fiosrú na hEolaíochta (First Year) – available here

Fiosrú na hEolaíochta, Portfóilió na nDaltaí (First Year) – available here

Am Gnó (First Year) – available here

Stair (First Year)Stór Staire

Geography (First Year)Tíreolaíocht don Ré Nua


Eacnamaíocht Bhaile (First Year)#IthPleanáilMair


Ceol – Tonnta Fuaime 2

Cogar Nua (Grammar book) – available from Edco

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG
Leaving Certificate

 


Innealltóireacht agus Teicneolaíocht Bhunúsach with Seán Ó Tuairisg – available from An Gúm


Beo Beathach, Cuid 1 – available from An Gúm

Beo Beathach Cuid 2 – available from An Gúm

Fisic don Ré Nua – available from An Gúm


Ar Thóir an Fhlaithis agus Tionchar na Críochdheighilte – available from An Gúm

Náisiúnstáit agus Teannas Idirnáisiúnta – available from An Gúm

An Domhan Inniu – available from Edco (Book 2, Roghanna 6 agus 7 available from Edco Digital and Book 3, Cúrsa Toghthach 5 available from Edco Digital)


Bunchlocha na Beatha – available from Edco


Tuiscint don Ealaín – available from An Gúm

Cogar Nua (grammar book) – available from Edco


Cúrsaí an tSaoil (Home Economics) Text book, work book and recipe book – available from Edco (no print version available)


Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Amach Anseo (Gairmthreoir) – COGG

Junior Certificate & Transition Year

 


Deán Réidh: Text book and work book – available from Edco

Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh – available from An Gúm


Grafaic Theicniúil – available from An Gúm


Cúrsa Iomlán Staire (lessons only) – Ceachtanna

Fócas ar an Stair – available from An Gúm


A series of Apple Podcats on Fócas ar an Stair are available here


Geo Nua – available from Edco

Nua-Thíreolaíocht – available from An Gúm


Cuardach na Brí – available from Veritas


Cogar Nua (Grammar book) – available from Edco

Ar Scáth a Chéile (OSSP) – COGG


Fonn Ceoil – Leabhar 1 (ibook format)


Fonn Ceoil – Leabhar 2 (ibook format)

Fonn Ceoil – Leabhar 3 (ibook format) (You will need an iPad or iBooks on your computer)