Súil siar ar Chruinniú Mullaigh de chuid Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (PPLI)

Ba chúis áthais do COGG cuireadh a fháil chuig an gCruinniú Mullaigh. Reáchtáil COGG
ceardlann a thug léargas ar an nasc idir an Ghaeilge agus na teangacha eile sa seomra ranga; pléadh go mion na duanna agus na buanna a bhaineann le gairm an mhúinteora teangacha sa suíomh T1 agus tugadh spléachadh ar obair COGG ag soláthar acmhainní agus tacaíocht do scoileanna T1.

Focal ón bPríomhfheidhmeannach

Léirigh Jacqueline Ní Fhearghusa go raibh sí sásta go raibh COGG páirteach ag an gCruinniú, “ní hamháin gur ócáid dea-eagraithe go deo a bhí ann ach d’oir an t-Ionad go seoigh d’imeachtaí an lae. Bhí aoichainteoirí den chéad scoth i láthair a léirigh an tábhacht le teangacha agus cuireadh go leor dea-chleachtais chun cinn. Comhghairdeas le Karen agus leis an bhfoireann as éacht a bhaint amach ar an lá. B’iontach an rud é go raibh an Ghaeilge i lár an aonaigh agus i measc na dteangacha eile ar an lá iomráiteach seo i mBaile Átha Cliath agus táthar ag súil leis go ndéanfar tuilleadh comhoibriú le chéile go minic amach anseo.”

Tá an tuairisc iomlan ar fáil anseo.