Saoráil Faisnéise

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003

  • Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm ar an 21 Aibreán 1998 agus tugadh isteach cearta dlí do dhaoine lena n-áirítear an ceart chun rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí liostaithe eile,
  • chun faisnéis phearsanta atá i seilbh fúthu a cheartú nó a thabhairt cothrom le dáta i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach, agus
  • chun na cúiseanna a bhaineann le breitheanna a thugann comhlachtaí poiblí, breitheanna a théann i gcion orthu, a fháil.

Tugtar ceart don phobal, chomh fada agus is féidir, de réir an Achta, teacht ar fhaisnéis nuair a thagann sin le leas an phobail agus le ceart príobháideachais an duine faoi réir díolúintí áirithe.

Tá An Chomhairle um Oideachas Gaeltacht & Gaelscolaíochta faoin Acht ón 31 Bealtaine 2006.

Tá faisnéis i dtaobh fheidhmeanna agus thaifid COGG le fáil i Leabhar TagarthaAlt 15 de chuid COGG atá le foilsiú de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise. Tá faisnéis i dtaobhtreoirlínte agus chleachtaisCOGG le fáil freisini Leabhar Tagartha Alt 16 maidir le Rialacha agus Cleachtais Alt 16 atá le foilsiú de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise