Gaeilge


Ar an leathanach seo tá liosta d’acmhainní chun tacú le múineadh na Gaeilge insan Bunscoil.
Má tá tú ar lorg leabhar faoi leith féach insan Eolaire Áiseanna Teagaisc nó insan Bunachar Áiseanna.

Acmhainní Bunscoile Gaeilge

Teanga ó Bhéal

Cúla 4 – ar fáil anseo

Séideán Sí – ar fáil anseo

Leabhar an Oide A-H

Léigh Leat – ar fáil anseo

Léigh Anois – ar fáil anseo

Teanga ó Bhéal: Forbairt Scileanna Éisteachta agus Labhartha – ar fáil anseo

Leabhair do Pháistí: Podchraoltaí de scéalta as Gaeilge do pháistí ar Soundcloud – ar fáil anseo

Spreag an Ghaeilge le Spraoi – ar fáil anseo

Fabhalscéalta do leanaí – ar fáil anseo

Acmhainní Drámaíochta – ar fáil anseo

Tír na nÓg – Clár Teilifíse

Tiúibíní – Físeáin do pháistí óga

Léitheoireacht

Léigh Leat – ar fáil anseo

Léigh Anois – ar fáil anseo

Scéalta do Pháistí: Padlet do gearrthóga físe ó Cúla 4, An Gúm, Futa Fata, Glór na nGael & An tSnáthaid Mhór – ar fáil anseo

Leabhair do Pháistí: Podchraoltaí de scéalta as Gaeilge do pháistí ar Soundcloud – ar fáil anseo

Aircív Eipic! – ar fáil anseo

E-leathanach – ar fáil anseo

Úrscéalta Bunscoile ar Líne – ar fáil anseo

Scéalta do Pháistí – ar fáil anseo

Imleabhair Eureka – ar fáil anseo

Róbó.ie (gá le Adobe Flash) – ar fáil anseo

Cleite ó CCEA – ar fáil anseo

Giglets – Léitheoireacht ar líne

Scríbhneoireacht

Turas na Scríbhneoireachta ó CCEA– ar fáil anseo

Snas ar Scéal ó CCEA – ar fáil anseo

Gramadach

Bain Súp As – ar fáil anseo

Filíocht

Litearacht – Fónaic – Litriú

Mar a Déarfá – ar fáil anseo

Fuaimeanna Fónaicí ó CCEA – ar fáil anseo

Féasta Focal ó CCEA – ar fáil anseo

Cód na Gaeilge ó CCEA – ar fáil anseo

Póstaeir

Aibítir na Gaeilge – Póstaer ó Scoilnet

Póstaeir ar na Botúín is Coitianta – ar fáil anseo

Póstaeir – Na Briathra Neamhrialta

Suíomhanna

Suíomh acmhainní – An Cúntóir

PDST Gaeilge – ar fáil anseo