Dúchas

Dúchas: Acmhainn an Scoláire
Acmhainní foghlama i gcomhair an Dara agus an Tríú Bliain den tSraith Shóisearach. Réimse leathan gníomhaíochtaí teanga agus litríochta do scoláirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.

Dúchas: Míreanna Físe
Naisc leis na físeáin atá i ngníomhaíochtaí Dúchas: Acmhainn an Scoláire, le caoinchead TG4, MOLSCÉAL agus Meon Eile

Dúchas: Comhaid Fuaime
Naisc leis na comhaid fuaime atá i ngníomhaíochtaí Dúchas: Acmhainn an Scoláire.

Dúchas: Treoirleabhar an Oide
Comhairle agus treoracha maidir leis na gníomhaíochtaí agus na hábhair in Dúchas: Acmhainn an Scoláire i gcomhthéacs Shonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí.

An Liosta Litríochta (T1)
An t-ábhar dualgais do Shonraíocht Ghaeilge T1.

Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí
An tSonraíocht i gcomhair scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1).