Eolaire Áiseanna Teagaisc

Anseo tá cóipeanna leictreonacha de na leabhráin áiseanna a fhoilsíonn COGG go bliantúil. Más mian leat cóip chrua den eagrán is déanaí a ordú seol ríomhphost chuig eolas@cogg.ie. Tá na heagráin is déanaí de na leabhrán le fáil anseo.

Bunscoil - Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2014
Bunscoil – Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2016
Iar-Bhunscoil - Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2014
Iar-Bhunscoil – Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2016

 

Oscail & Léigh - Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2014
Oscail & Léigh – Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2016

 

Liosta Léitheoireachta

Litearthacht na Gaeilge? Ach an bhfuil aon rud ar fáil do dhéagóirí? Tugann an leabhrán seo 100+ leabhar do dhéagóirí i nGaelcholáistí. Is leabhair iad atá molta don léitheoireacht bhreise neamhspleách.

Liosta Léitheoireachta
Liosta Léitheoireachta d’Iarbhunscoileanna

Liosta Léitheoireachta do bhunscoileanna

untitled

Liosta Léitheoireachta do Dhéagóirí

Liostaí Leabhair

Leabhar liosta don bhunscoil le gach eolas faoi áiseanna i nGaeilge

Leabhar Liosta don Bhunscoile 2016 – 2017

Leabhar liosta don iar-bhunscoil le gach eolas faoi áiseanna i nGaeilge

Leabhar Liosta don Iarbhunscoil 2016 – 2017

TÁBHACHTACH!

GRADAM SCOLÁIRE NA SRAITHE SÓISEARAÍ

EOLAÍOCHT

 I mí Lúnasa, tá sé i gceist go mbeidh leagan Gaeilge d’AONAD 1 Nádúr na hEolaíochta agus AONAD 5 An Domhan agus an Spás as an leabhar EXPLORING SCIENCE (EDCO) ar fáil.

Beidh na haonaid as an téacsleabhar ar fáil saor in aisce ar líne. Cuirfear Aonad 1 agus 5 den leabhar saothair i gcló agus dáilfear saor in aisce ar na scoileanna é. Tuilleadh eolais: eolas@cogg.ie