Tráth na gCeist Mhatamaitice don Bhunscoil


Tá sraith Tráth na gCeist Táblaí Bunscoile cruthaithe ag COGG. Tá 104 Tráth na gCeist Kahoot ar fáil chun cleachtadh a dhéanamh ar an suimiú, dealú, méadú agus roinnt. Is féidir na Tráth na gCeist a fháil anseo.