TIONSCNAMH NUA AGUS COMÓRTAS FÓGARTHA!

TIONSCNAMH NUA AGUS COMÓRTAS FÓGARTHA!

Tá cuireadh tugtha do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna iarratas a chur isteach ar thionscnamh nua ealaíon san oideachas, BLAST 2021. Baineann BLAST le Ealaíona Beo a Thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí agus is tionscnamh nua é a chruthóidh deis do chónaitheachtaí ealaíon san oideachas i scoileanna do suas le 400 scoil nua gach bliain.

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo deis a thabhairt do dhaltaí i scoileanna ar fud na tíre oibriú le healaíontóir gairmiúil ar thionscadail uathúla.

Déanfar na ranganna saincheaptha seo a thionscnamh agus a phleanáil idir an t-ealaíontóir, an múinteoir agus an scoil faoi chomhordú líonra ITOÉ na 21 ionad oideachais lánaimseartha.

Thug an tAire Foley cuireadh freisin do dhaltaí ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile lógó nua a dhearadh do BLAST. Spreagtar daltaí a gcruthaitheacht a úsáid chun lógó a dhearadh don tionscnamh náisiúnta seo ar féidir le gach tionscadal BLAST i ngach scoil é a úsáid.

Beidh ceamara go pro ar fáil don bhuaiteoir aonair a roghnóidh bainisteoir Westlife Louis Walsh agus ceannaire amharc-chumarsáide, TU Baile Átha Cliath, Brenda Darmody. Beidh teastas ar fáil ón Roinn do gach iontráil.

Is é an spriocdháta d’iarratais ar ríomhphost nó tríd an bpost ná an Déardaoin, 30 Meán Fómhair 2021, agus tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas ar fáil ar gov.ie/blast.

https://www.gov.ie/ga/preasraitis/61ac5-failtionn-an-taire-foley-roimh-iarratais-o-scoileanna-do-thionscnamh-nua-ealaion-san-oideachas-blast-2021/