Tionscadal Taispeántais Leabharlainne TSCS – Catalóg nua AccessIt Library as Gaeilge

Mar chuid dá chéiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge, tá Tionscadal Taispeántais Leabharlainne TSCS ag aistriú a gcatalóg nua AccessIt Library go Gaeilge i ngach ceann dá leabharlanna scoile.

 

Is í Kathleen Moran Leabharlannaí Sinsearach Tionscadal Leabharlainne TSCS agus dúirt sí, “is mian linn úsáid leabharlanna scoile a spreagadh inár scoileanna go léir. Le bheith in ann ár gcórais nua leabharlainne a athrú láithreach go Gaeilge le haghaidh Sheachtain na Gaeilge léiríonn sin bealach eile fós a bhfuil ár leabharlanna scoile ag cothú na Gaeilge, na léitheoireachta agus úsáid leabharlainne mar thacaíocht traschuraclaim don scoil uile.”

 

Anuraidh, i dtionscadal i bpáirt le COGG, d’aistrigh Pól Ó Cainín (COGG) Córas Accessit Library le haghaidh fhorbróirí Accessit Library ionas go bhféadfadh siad leagan Gaeilge de chatalóg Accessit Library a chur ar fáil. Chuir Jacqueline Ní Fhearghuas, Príomhfheidhmeannach COGG, fáilte roimh an tionscnamh agus roimh chur chun cinn na Gaeilge le haghaidh úsáid leabharlainne, agus bhí sí ag súil leis go mbeadh scoláirí ag baint úsaid as an gcatalóg.

 

Is ceannródaí domhanda i mBainistiú Leabharlanna Scoile é Accessit Library, agus is é an t-aon chóras ar domhan a bhfuil leagan Gaeilge aige. Is cúis bhróid í an bhaint atá aige le Tionscadal Leabharlainne TSCS san fhiontar seo. De réir Ken Wickstone, Bainisteoir Tráchtála Accessit Library, “b’fhurasta dúinn teacht le haidhmeanna Tionscadal Leabharlainn TSCS i gcur chun cinn cultúr léitheoireachta i scoileanna agus is cúis áthais dúinn gur roghnaigh siad Accessit chun a sprioc a bhaint amach.”

 

Tá tionchar cruthaithe dearfach ag leabharlanna scoile ar scoláirí. Cothaíonn siad ionbha agus spreagann siad samhlaíocht agus cruthaitheacht, agus tá tionchar cruthaithe dearfach ag na rudaí sin go léir ar thorthaí foghlama. Is féidir iad a úsáid freisin mar shlí chun litearthacht a chur chun cinn trasna an churaclaim – agus forbairt litearthachta sa Ghaeilge an príomhchúram sa tionscnamh áirithe seo.

 

Le haghaidh tuilleadh plé, déan teagmháil le;

Kathleen Moran, Ceannaire Tionscadail, TSCS (JCSP), 087 214 7787, [email protected]

Ken Wickstone, Accessit Library, 086 3877300, [email protected]

http://www.jcsplibraries.com/     www.accessitlibrary.com