Teicneolaíocht


Ar an leathanach seo tá naisc ann go dtí ábhair tacaíochta don Teicneolaíocht Bhunscoile.
Má tá tú ar lorg leabhar faoi leith, téigh chuig Eolaire Áiseanna Teagaisc nó chuig Bunachar Áiseanna.

Pictiúir Eolais

Anseo ta roinnt pictiúr eolais chun tacú le múinteoirí agus iad ag múineadh ar líne.
Tá COGG fíorbhuíoch den  tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí Teicneolaíochta san Oideachas as cead na hacmhainní seo a roinnt.

Aiseolas Éifeachtach

Comhdháil Ar Líne

Buntáistí na Físghabhála Scáileáin

Sioncrónach agus Neamhshioncrónach

Leabharmharcáil Ar Líne

Leideanna Folláine – Teagaisc go Cianda

Ardán á Roghnú

Códáil

Anseo tá naisc ann go dtí acmhainní atá ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Scratch Jr. (ar fáil mar aip)

Measúnú

Naisc chuig uirlisí measúnaithe le do thráth na gceist agus ríomhphunann féin a chruthú anseo.

Seimineár Gréasáin ar SeeSaw.