TEICNEOLAÍ OIDEACHAIS / BAINISTEOIR TIONSCADAL DO CHLÁR AN M. OID. SAN OIDEACHAS LÁN-GHAEILGE AGUS GAELTACHTA


Is mian le Coláiste Mhuire gan Smál Teicneolaí Oideachais / Bainisteoir Tionscadal a cheapadh ar bhonn lánaimseartha sainchuspóra go dtí Lúnasa 2023 chun tacú le dearadh, seachadadh, agus forbairt an chláir foghlama cumaisc áirithe seo ar leibhéal iarchéime.

Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil.

Cliceáil anseo chun Sonraíocht Ghinearálta an Phoist a léamh.

Cliceáil anseo chun an Foirm Iarratais a íoslódáil.