Cén chaoi n-oibríonn an tAontas Eorpach ?

Cén chaoi n-oibríonn an tAontas Eorpach ?

Tá trí institiúid thábhachtacha ag an Aontas Eorpach a dhéanann cinnte go bhfuil an próiséas daonlathais cothrom agus éifeachtach. Is iad sin : Comhairle an Aontais Eorpaigh, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach.

Comhairle an Aontais Eorpaigh

comhairle ae 2

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht ar na rialtais éagsúla i dtíortha an AE. Seo an comhlacht a dhéanann cinntí don Aontas Eorpach ar fad. Tá sé roinnte ina dhá ghrúpa : An Chomhairle Eorpach agus Comhairle na nAirí. Tá méid áirithe vótaí ag gach tír a dhéanann áth fhéach ar méid an daonra, m.s. tá seacht vóta ag Éireann ar an gComhairle agus tá 29 ag an Fhrainc

Comhairle an Aontais Eorpaigh

cae 2

An Chomhairle Eorpach seo an cruinniú a bhíonn ag ceannairí stáit an Aontas Eorpach m.s déanann an Taoiseach ionadaíocht ar Éireann. Tagann an Chomhairle Eorpach le chéile chun conarthaí agus polasaithe a phlé.

Comhairle na nAirí seo an cruinniú a bhoinn ag Airí gach stáit san Aontas Eorpach. Tagann na Airí ar fad le chéile atá bainteach leis an ábhar atá á phlé, m.s. comhshaol.

Parlaimint na hEorpa

Tá 736 suíochán i bParlaimint na hEorpa atá líonta ag ionadaithe ón 27 stáit. Feisire de Parlaimint na hEorpa an t-ainm a thugtar ar na hionadaithe sin. Déantar Feisirí Pharlaimint na hEorpa a thoghadh gach 5 bliana. Déantar baill Pharlaimint na hEorpa a phiocadh go díreach. Tagann Parlaimint na hEorpa le chéile sa Bhruiséal agus i Strasbourg chun feitheoireacht a dhéanamh ar gníomhaíochtaí an AE, díospóireacht a dhéanamh ar dhlíthe nua , dlíthe a cheadú, a athrú nó a dhiúltiú, buiséid a dhéanamh agus monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas.

An Coimisiúin Eorpach

Tá an Coimisiúin Eorpach déanta suas de 27 coimisinéir, gach duine acu ó bhallstát. Tar éis na baill a bheith ceaptha tugtar freagracht dóibh i leith réimse áirithe, m.s. oideachas nó sláinte. Caithfidh coimisinéirí beart a dhéanamh ar son an Aontais Eorpaigh amháin agus ní ar son a dtíre féin.

Institiúidí Eorpacha eile
Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa

Tá an chúirt seo lonnaithe i Lucsamburg agus bíonn breitheamh amháin ag an gcúirt ó gach ballstát san AE. Is sé an dualgas atá orthu a chinntiú nach mbristear aon dlí san AE agus go mbaintear an tuiscint cheart as na dlíthe. Is féidir le Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa finéal a ghearradh ar bhallstáit nach leanann dlí na hEorpa.

Banc Ceannais na hEorpa

Déanann Banc Ceannais na hEorpa bainistiú ar an euro. Is iad a dhéanann cinntí faoin rátaí úis le haghaidh gnóthaí trachtála chun airgead a fháil ar iasacht.