Gníomhaíocht bunaithe ar chúrsaí agus páirtithe polaitiúla

Gníomhaíocht bunaithe ar chúrsaí agus páirtithe polaitiúla

Gníomhaíocht bunaithe ar chúrsaí agus páirtithe polaitiúla

Nóta do mhúinteoirí

Tabharfaidh an rang seo deis do dhaltaí tuiscint a fháil ar conas mar a fhoirmítear páirtithe polaitíochta agus béim a chuir air chúrsaí atá tábhachtach dóibh féin agus cén chaoi a gcuireadh siad daoine eile ar an airdeall faoina cúrsaí sin. Mar chuid den chleachtadh tiocfaidh na daltaí aníos le straitéis feachasaíochta, a dhéanfá fógraíocht ar na cúrsaí agus a spreagadh daoine chun vótáil dóibh. Cuir teorann chúig nóiméad leis ar gach tasc chun fócas a thabhairt do dhaltaí. Ba cheart go dtabharfaidh sé seo i ndóthain ama le haghaidh aiseolas ar an ghníomhaíocht. Bhféidir go dteastóidh leidíocht ó chuid ghrúpaí chun iad a chuir ag smaoineamh faoi céard atá ag teastáil. Tabhair cóip de lógó na páirtithe do gach grúpa agus leathanach forógra.

Gníomhaíocht

1.Mar ghrúpa roghnaigh ceist. Tá chúig nóiméad agat chun do cinne a dhéanamh. Is féidir le do cheist a bheith bunaithe air :

  • Rud éigin a chuireann fearg ort
  • Rud éigin a cheapann tú atá míchothrom
  • Rud éigin atá tú in ann athrú
  • Rud éigin a ba cheart a bheith athraithe
  • Rud éigin a mhothaíonn tú láidir faoi.

Is féidir leis an cheist a bheith faoi rud éigin atá taithí agat féin air. Is féidir leis an cheist a bheith bainteach le do scoil, pobail nó baile atá tú do chónaí ann, ceist bainteach le cothromaíocht agus comhionannas nó ceist a ardóidh i ranganna roimh réidh, is féidir leis a bheith aon rud atá tú ag iarradh….

2.Nuair a roghnaíonn tú an cheist tá tú chun páirtí polaitíochta a bhunú éineacht le daoine eile a mhothaíonn láidir faoin cheist sin. Tá deich nóiméad agat i do ghrúpa chun cinne a dhéanamh ar ainm le haghaidh do pháirtí polaitíochta agus theacht aníos le lógó. Líon isteach é ar bileog oibre Lógó Páirtí / Siombail . Ainmnigh ceannaire páirtí taobh istigh do do ghrúpa. Caithfidh tú theacht aníos le prionsabail páirtithe agus sluán. Beidh prionsabail na páirtithe in ann rá cé atá in ann a bheith páirteach, an bhfuil polasaí agaibh ar comhionannas, cén chaoi a ndéannann tú cinneadh ? Déan suas sluán a atá feiliúnach do prionsabail polasaithe .Is seo cuid de na siombail / lógó de na príomh páirtithe polaitíochta in Éirinn. Tá páirtithe ann freisin, cosúil leis an Christian Solidarity Party, The Communist Party, Muintir na hÉireann, An páirtí sóisialach náisiúnach, The Communist Party, The Natural Law Party, Sinn Féinn Poblachtach, An Socialaist Worker Party agus The Worker’s Party srl.

fine_gael_logo

fianna-fail-logo

Úsáid an bosca thíos chun ainm do pháirtí leis an siombail a d’úsáideadh ann. Mianaigh céard a chiallóidh do siombail.

Lógó Páirtí / Siombail

Roghnaigh muid an siombail /lógó seo mar gheall :

 

 

 

 

 

 

3.Ar an bileog oibre forógra páirtí, caithfidh tú trí phointe a scríobh síos faoi do cheist agus cén fáth gur roghnaigh tú é. Cén fáth gur cheart do dhaoine tacú le do pháirtí ?
4.Anois agus ainm páirtí, lógó agus cúrsa agat a mhothaíonn do pháirtí láidir faoi cén chaoi a dhéanann tú feachtas chun poiblíocht a fháil le haghaidh do cheist agus triail daoine a fháil chun vótáil dhuit ionas go mbeidh daoine in ann thú a thogha nuair a bheidh tú tofa ? Céard iad do chuid straitéisí feachtasaíochta ?
5.Cén chaoi gcuireann tú thú féin i láthair i rith an feachtas ag cur i gcuimhne duit féin go mbeidh daoine ag vótáil DUITSE agus do cheist ? Céard atá tú ag iarradh ar daoine a fheiceáil nuair a bhreathnaíonn daoine ort ? Céard é d’íomhá ?Nuair atá an cleachtadh críochnaithe ag scoláirí, fiafróidh de na ceannairí páirtithe a cuid oibre a ghreamú don bhalla. Cur i láthair an ábhar os comhair an rang agus labhair tríd céard atá déanta.

( Gníomhaíocht cruthaithe ag Conor Harrison agus PDST)