An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 agus 2004

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 agus 2004

Faoin Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 agus 2004 agus faoin Acht um Stádas Comhionann 2000, tá sé in aghaidh an dlí idirdhealú a dhéanamh idir daoine i dtaca le post a dhiúltú dóibh mar gheall ar ceann ar bith dóibh seo :

  • Aois
  • Inscne
  • Gnéas
  • Míchumas
  • Gnéaschlaonadh
  • Stádas pósta
  • A bheith ina mbaill den lucht taisteal