Éirinn agus cúrsaí athraithe aeráide?

Éirinn agus cúrsaí athraithe aeráide?

Tá tionchar ag an athrú aeráide ar Éirinn le deich mbliana anuas. Tá an teocht ardaithe agus tá níos mó baistí ag titim i dTuaisceart agus in Iarthar na tíre seo agus dá bharr sin tarlaíonn níos mó tuillte. Má leanann athrú aeráide an chaoi a bhfuil sé faoi láthair ciallóidh sé ardú i dteocht an uisce agus tiocfaidh athrú i bpatrún na stoirmeacha.

D’aontaigh Éirinn faoi aontas Kyoto astúcháin a laghdú. Briseadh an sprioc a leagadh síos agus b’éigean d’Éirinn fíneáil airgid a íoc.

Scríobh an rialtas Straitéis Náisiúnta Athrú Aeráide chun na hastúcháin a laghdú chun ár spriocanna a laghdú. Seo cuid de na céimeanna a táthar a thógáil faoin straitéis sin:

  • Caithfidh 15% don leictreachas a bheith ginte ó fhoinsí inathnuaite idir 2010 agus 33% ón mbliain 2020.
  • Tá níos mó airgid á chur isteach in iompar poiblí chun daoine a mhealladh ó bheith ag úsáid a gcarranna.
  • Tá tithe athraithe i dtreo bolgáin solais a dteastaíonn níos lú fuinnimh uathu. Faigheann tithe deontais chun teas inathnuaite a úsáid.