Coinbhinsiún um Chearta an Linbh

Coinbhinsiún um Chearta an Linbh

coinbhinsin

Sa Choinbhinsiún um Chearta an Linbh tá cearta ag gach páiste ó bhreith go 18 mbliana d’aois. Tá ceart ag gach páiste ar na rudaí a leanas:
 • an bheatha
 • ainm agus náisiúntacht
 • a bheith lena dteaghlach nó le daoine a thabharfaidh aire mar is fearr dóibh
 • go leor bia agus uisce glan
 • caighdeán sásúil maireachtála
 • cúram sláinte
 • a bheith coinnithe slán agus gan a bheith gortaithe
 • gan a bheith in úsáid mar oibrí saor
 • gan a bheith in úsáid mar shaighdiúr
 • a dteanga féin a labhairt
 • a reiligiún féin a chleachtadh;
 • foghlaim faoina gcultúr fein agus páirt a ghlacadh ann
 • an rud a smaoiníonn sé/sí a rá;
 • bualadh le páisti eile lena dtuairimí a chur in iúl
 • a dtuairimí a bheith san áireamh agus cinntí a bhaineann leo á ndéanamh
 • eolas atá uathu a fháil
 • foghlaim faoin a gcearta féin.
Sa bhreis air sin, i gcás páistí atá faoi mhíchumas:
 • spraoi
 • oideachas atá saor in aisce agus feiliúnach
 • cúram speisialta agus traenáil