Cearta agus Cúramaí/ Gníomhaíocht ranga do mhúinteoirí

Cearta agus Cúramaí

Roinn na daltaí ina ngrúpaí de chúigear agus tabhair seit cártaí dóibh le híomhá do chearta orthu. Is féidir iad a íoslódáil ón acmhainn Cearta Teanga atá foilsithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga ag http://www.coimisineir.ie/downloads/Ceacht5.pdf

Iarr orthu na cearta uilig a ainmniú.

Tabhair cabhair foclóra dóibh;

  • Ceart agóide,
  • Ceart dídine,
  • Cearta maoin a shealbhú.
  • Labhair leo faoi na cearta.
  1. Astu féin, abair leo na cúig chinn is tábhachtaí a cheapann siad a scríobh síos ar phaipéar, a thabharfaidh tú dóibh.
  2. Ansin abair leo plé a dhéanamh leis an ngrúpa ina bhfuil siad chun a theacht ar réiteach cé acu na cúig chinn is tábhachtaí don ghrúpa.
  3. Déan liosta ar an gclár de réir mar a bheidh na grúpaí ag inseacht duit cén chúig chinn a phioc siad.
  4. Breatnaigh ar na cosúlachtaí/difríochtaí idir na grúpaí, ach go hiondúil bíonn siad an-chosúil lena chéile.
  5. Plé eile – Cén cúram a théann leis an gceart m.s. oideachas: dualgas orthu féin a bheith ar scoil, obair baile a dhéanamh, rialacha a leanacht, srl.