Cearta agus Cúramaí/ Ceacht 2/ Gníomhaíocht ranga do mhúinteoirí

Cearta agus Cúramaí

  • 1.Bris an rang suas ina ghrúpaí.
  • 2. Tabhair páipéar nuachta, irisleabhar do gach grúpa.
  • 3. Abair le chuile grúpa 2 scéal a bhaineann le cearta daonna a roghnú as na páipéir.
  • 4. Le gach scéal abair leo an ceart daonna a ainmniú,
  • 5. Pléigh cén fáth a bhfuil an alt sa nuachtán m.s. eolas, forbairt tuisceana, alltacht a chur ar dhuine,
  • 6. An bhfuil tábhacht ag baint leis? Cén fáth?
  • 7. Má tá am agat is féidir le gach grúpa a scéal féin a roinnt leis an rang.