Amnesty International

Amnesty International

Bunaíodh an eagraíocht sa bhliain 1961 nuair a scríobh an dlíodóir Sasanach Peter Beneson litir a spreag gluaiseacht idirnáisiúnta.

Is éard is ciall le cearta daonna ná na cearta atá ag gach duine ar domhan de bharr gur daoine iad. Tá gach duine ar domhan i dteideal na gceart seo. Tá cearta agus freagrachtaí fite fuaite ina chéile. Tá sé mar dhualgas ag gach duine ar domhan meas a bheith acu ar a chéile.

Amnesty International

Déantar cearta daonna a shárú ar fud an domhain ar bhonn laethúil. Tá Amnesty International ar cheann de na heagraíochtaí is cáiliúla ar domhan. Bunaíodh an eagraíocht sa bhliain 1961 nuair a scríobh fear amháin litir a spreag gluaiseacht idirnáisiúnta. Scríobh dlíodóir Sasanach, Peter Beneson, litir chun cosaint a dhéanamh ar mhic léinn a bhí caite isteach sa phríosún. Ní raibh déanta acu ach a gcuid gloiní a ardú ar son na saoirse. Tá 1.8 milliún ball ag Amnesty in 150 tír ar fud an domhain. Déanann an eagraíocht a cuid oibre bunaithe ar dhearbhú uilechoiteann go bhfuil sé de cheart ag daoine cearta daonna a chosaint. Oibríonn Amnesty trí litreacha a chur chuig daoine atá i gcumhacht ar fud an domhain chun béim a chur ar chearta daonna.