Idirdhealu agus steireitiopail

osspidirdhealu

Céard é idirdhealú

Tá pobail déanta suas de ghrúpaí de dhaoine difriúil. I ngach pobail tá daoine le creideamh difriúil, nós mhaireachtáil dhifriúil agus cúlraí difriúil. Is éard a chiallaíonn idirdhealú ná nuair a dhéantar caith le duine mar gheall ar chreideamh, inscne, aois, náisiúntacht, míchumas nó aicme. Fágann idirdhealú daoine ag mothú míshásta .

Céard é stéiréitíopáil

Is éard atá i gceist le stéiréitíopáil ná nuair a dhéantar breitheamh ar ghrúpa de bharr a n-aois, inscne nó grúpa tréithe. Is lipéid a chuirtear ar dhaoine nuair a dhéantar stéiréitíopáil orthu.

Claontacht

Is éard atá i gceist le stéiréitíopáil ná nuair a dhéantar breitheamh ar ghrúpa de bharr a n-aois, inscne nó grúpa tréithe. Is lipéid a chuirtear ar dhaoine nuair a dhéantar stéiréitíopáil orthu.

An Lucht Taisteal agus Stéiréitíopáil

Is iad lucht an taisteal ceann de na grúpaí is mó in Éirinn a dhéantar idirdhealú orthu. Go traidisiúnta d’oibre an lucht taisteal mar cheardaithe, siamsóirí, trádálaí capaill, gabh-stán agus oibrithe le scil. Tá cultúr lucht an taisteal bunaithe ar nós maireachtála fánaíochta. Ciallaíonn nós maireachtála fánaíochta nach socraíonn siad síos in áit amháin.Go minic in Éirinn déantar idirdhealú ar an Lucht Taisteal trí gan cead a thabhairt dóibh dhul isteach i siopaí, tithe tábhairne, bialann agus óstáin.

Tugann na heagraíochtaí Pavee Point agus Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann cúnamh don lucht taisteal a gcuid cearta lucht an dream siúil a chosaint agus béim a chuir ar an idirdhealú a dhéantar orthu. Freisin déanann siad iarracht feabhas a chur ar an chaidreamh idir an lucht taisteal agus an pobal socraithe.

Ciníochas

Is sochaí ilchultúrtha é Éireann. Tá go leor cultúir agus náisiúntachtaí difriúla sa tír. Ní chuirtear fáilte roimh gach duine sa tír. Ciníochas a thugtar air sin

Gluais

Idirdhealú– discrimination

Inscne– race

Aicme– class

Stéiréitíopáil– stereotyping

Ceardaithe– craftsmen

Gabh-stán– tin-smith

Fánaíochta – nomadic

Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann– Irish Traveller movement