Sláinte Intinne

Sláinte Intinne
Sláinte intinne
Céard é sláinte intinne?

Baineann sláinte intinne le do leas síceolaíoch. Cuimsíonn an téarma ‘sláinte intinne’ an bealach a mhothaíonn tú fút féin, caighdeán do chuid caidreamh le daoine eile agus do chumas chun déileáil le deacrachtaí.

ospsTá sé tábhachtach ag ógánaigh sláinte intinne a chothú. Seo a leanas bealaí gur féidir le daoine óga sláinte intinne a fhorbairt:
  • Meas a bheith agat ort féin
  • Féinmhuinín a bheith agat
  • Dóigheanna a fhoghlaim chun strus a bhainistiú go héifeachtach
  • Am a chur ar leataobh le do scíth a ligint
  • Rudaí nua a fhoghlaim. Coinneoidh sé seo d’intinn gníomhach.
  • Srian a choinneáil ar dhrochnósanna intinne,mar shampla, a bheith ag déanamh imní.

Is féidir le drochnósanna dúlagar agus faitíos a chruthú.

Má tá imní ort faoi do shláinte intinne ba cheart duit labhairt le tuismitheoir, le múinteoir nó le cara.

Seo a leanas liosta d’eagraíochtaí a chabhraíonn le daoine óga a bhfuil deacrachtaí sláinte intinne acu.
Obair sa Rang – Taighde ar líne

Roghnaigh cúig eagraíocht ón liosta thuas. Déan taighde ar líne faoin obair atá ar bun acu.

Gluais

Sláinte intinne – Mental Health
Ag cothú sláinte intinne – Nurturing mental health
Leas síceolaíoch– physiological well being
Féinmhuinín – self-esteem
Gníomhach – active
Nósanna – habits
Dúlagar – Depression